G20 wil "sterke en efficiënte actie" tegen klimaatopwarming

Op de G20-top in Brisbane hebben de wereldleiders hun engagement om de klimaatopwarming te bestrijden, bevestigd. De G20 wil "sterke en efficiënte actie" ondernemen. De VS en Japan beloofden al miljarden dollars steun aan het Klimaatfonds van de VN. De G20 stelde tegen 2018 ook een economische groei van 2,1% in het vooruitzicht. Verschillende ngo's vinden dat de focus te veel op die economische groei ligt.

"We steunen sterke en efficiënte maatregelen tegen de klimaatopwarming. We herbevestigen onze steun voor het vrijmaken van financiële middelen voor het Klimaatfonds van de Verenigde Naties", luidt het in de finale mededeling van de G20-top. Het Klimaatfonds moet ontwikkelingslanden helpen zich aan te passen aan de klimaatopwarming. Het is de bedoeling om tegen eind dit jaar 10 miljard dollar te vinden. Tegen 2020 moet dat jaarlijks 100 miljard dollar worden.

Eerder lieten onder meer de Verenigde Staten en Japan al weten dat ze miljarden dollars zullen bijdragen aan het VN-Klimaatfonds. De Amerikaanse president Barack Obama beloofde 3 miljard dollar steun, de Japanse premier Shinzo Abe zei dan weer dat zijn land 1,5 miljard zal bijdragen aan het Klimaatfonds.

Steunplatform voor infrastructuurinvesteringen

Voorts stelden de wereldleiders tegen 2018 een economische groei in het vooruitzicht van 2,1 procent van het Bruto Binnenlands Product (BNP). De rijkste landen maken zich sterk dat ze "de economie kunnen stimuleren en miljoenen nieuwe jobs kunnen creëren".

Om die groei te bekomen, gaan de twintig rijkste landen een steunplatform oprichten voor investeringen in infrastructuur, om zo grote werken te optimaliseren en de verbanden tussen de overheden, bedrijven, ontwikkelingsbanken en internationale organisaties te versterken.

De G20 is ook positief over de vooruitgang die, onder leiding van de OESO, geboekt is tegen de belastingoptimalisatie. Ze hebben het dan specifiek over de "fiscale ruling", een praktijk die door Luxemburg gebruikt wordt en die onlangs aan het licht kwam door het Luxleaks-schandaal. De landen van de G20 willen dat dossier in 2015 afronden en willen tegen dan ook meer transparantie over die belastingdeals, klinkt het.

"Te grote focus op economische groei"

De resultaten van de G20-top konden niet iedereen bekoren. Verschillende ngo's  vinden dat de wereldleiders niet voldoende doen om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen. De beslissingen om transparanter om te gaan met het financieel systeem en de fiscaliteit worden positief onthaald, maar enkel als er nog verdere stappen gezet worden.

Friederike Röder van de internationale ngo ONE vindt het goed dat de G20 wil te weten komen wie de echte eigenaars zijn van bedrijven en nepbedrijven wil opsporen. "We zijn echter van mening dat het geen zin heeft om gegevens te hebben, als die niet toegankelijk zijn voor het publiek", klinkt het.

Tim Costello, de voorzitter van burgergroep C20 vindt het jammer dat de focus op de economische groei zo groot is, terwijl er geen aandacht is voor de verdeling van de middelen en de sociale gerechtigheid. "Wat maakt het allemaal uit, als de ongelijkheid door de economische groei nog groter wordt", zegt hij. "En de veronderstelling dat enkel de groei tot nieuwe banen zal leiden, is gewoon fout."

"Het engagement in de strijd tegen de belastingontduiking van multinationals is welgekomen, maar het voorstel dat op tafel ligt, zal niet voorkomen dat arme landen zullen leegbloeden", aldus Oxfam. Volgens de ngo verliezen de arme landen jaarlijke 100 miljard dollar door die belastingontduiking en worden de ontwikkelingslanden bovendien niet betrokken bij de discussies over het onderwerp.