KU Leuven wil studenten weigeren na een slecht eerste jaar

Studenten aan de KU Leuven die te slecht scoren in hun eerste jaar, zullen zich vanaf volgend academiejaar in die richting wellicht niet meer opnieuw mogen inschrijven voor het volgende academiejaar. Volgens studentenblad Veto zitten de plannen daarvoor in de laatste fase en is er ook een breed draagvlak. Komende week moet de Onderwijsraad een beslissing nemen.

Alles heeft te maken met de te lage studie-efficiëntie van heel wat studenten. Volgens Veto haalt ongeveer een kwart van de eerstejaars na de herexamens nog geen 30 procent van het totaal aantal studiepunten waarvoor ze zijn ingeschreven. Concreet betekent dat dat studenten maar voor drie of vier vakken slagen en dat is te weinig. Bovendien haalt maar 6,5 procent van diegenen die zich dan opnieuw inschrijven uiteindelijk een bachelordiploma.

"Er zijn veel te lage slaagcijfers in alle bacheloropleiding", zegt vicerector Onderwijsbeleid Didier Pollefeyt in Veto."We willen studenten sneller laten heroriënteren op het moment dat hun slaagkansen vrijwel onbestaande zijn."

Het voorstel om slechte studenten na hun eerste jaar te weigeren, werd vorig jaar al geopperd aan de rechtenfaculteit, maar volgens Veto ligt er nu een algemeen voorstel op tafel om studenten te weigeren als die na de herexamens van het eerste jaar voor minder dan 20 of 30 procent van hun studiepunten slagen. Zo'n studenten zouden later wel nog een universiteitsdiploma kunnen halen via schakelprogramma's en er komen ook uitzonderingen voor situaties van overmacht.

Veto weet dat er bij studenten weinig kritiek leeft over het voorstel. Vicedecaan Johan Verberckmoes is voorzichtig. "Het is nodig dat deze maatregelen onderzocht worden, maar alles moet nog naast elkaar gelegd worden."