Vlaamse ondernemer minder optimistisch maar wil nog aanwerven

De Vlaamse ondernemers zijn minder optimistisch dan in het voorjaar van 2014. Dat blijkt uit de zesmaandelijkse conjunctuurenquête van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. Meer dan 1.600 ondernemingen namen deel aan de bevraging. Hoewel ze globaal minder optimistisch zijn, blijven de intenties over nieuwe aanwervingen en investeringen op hetzelfde niveau als zes maanden geleden.

De conjunctuurenquête werd voor de derde keer afgenomen. Tegenover de vorige enquête in het voorjaar is de sfeer duidelijk minder positief, zegt Stijn Decock, hoofdeconoom van Voka. "In de lente dacht nog 44 procent van de ondervraagden dat het aantal orders en de productie zou stijgen. Nu verwacht nog slechts 35,1 procent dat de productie en 33,9 procent dat het aantal orders de komende zes maanden zal stijgen", aldus Decock.

Ondanks die mindere conjunctuurinschatting, blijven bedrijven van plan om aan te werven en te investeren. "Een kwart van de ondernemingen verwacht, net zoals in het voorjaar van 2014, extra personeel in dienst te nemen", verduidelijkt Decock. "Wel neemt de groep van bedrijven die verwacht dat ze gaat afslanken toe: 15,7 procent denkt dat het personeelsbestand zal krimpen tegen 11,3 procent in het voorjaar. Toch stelt nog steeds 23 procent van de bedrijven die gaat aanwerven dat geschikt personeel vinden moeilijker wordt."

Ondanks de mindere conjunctuur blijft de groep bedrijven die uitbreidings- of vervangingsinvesteringen plant onveranderd op 35 procent. Voorts zijn exporterende bedrijven minder optimistisch. Dat wordt bevestigd in de cijfers van de exportcertificaten die Voka uitreikt.