"ECB staat klaar om staatsobligaties op te kopen"

De Europese Centrale Bank is bereid om nu toch overheidsobligaties op te kopen als de inflatie in de eurozone niet stijgt zoals gewenst. Dat heeft ECB-voorzitter Mario Draghi gezegd aan een aantal leden van het Europees Parlement.

De ECB wil de inflatie in de eurozone ergens net onder de 2% houden, maar de voorbije maanden is die drastisch gedaald en staat die nu op ongeveer 0,4%. Een aantal specialisten vrezen nu voor negatieve inflatie of zelfs een deflatiespiraal in de eurozone, wat de economie zware schade zou kunnen berokkenen.

Met de historisch lage rente zijn de middelen van de ECB echter niet uitgeput en daarom komen nu "onconventionele maatregelen zoals het opkopen van allerlei papier zoals overheidsobligaties in zicht", aldus ECB-voorzitter Mario Draghi. 

De ECB verwacht dat de inflatie dit jaar nog erg laag zal blijven, maar mogelijk begin volgend jaar wat zou kunnen optrekken. Als dat echter niet het geval is, dringen zich maatregelen op, laat Draghi verstaan.

Tot nu toe heeft de ECB zich verre gehouden van de "quantitative easing" of QE -het massaal opkopen van obligaties om geld in de economie te pompen- zoals de Amerikaanse Federal Reserve of de Bank of England de voorbije jaren dat hebben gedaan.

Voorstanders van QE merken op dat zo'n programma de economische groei versterkt omdat het voor regeringen, gezinnen en bedrijven goedkoper maakt om geld te lenen.

Duitsland -de meest invloedrijke economie in Europa- heeft bezwaren tegen het opkopen van obligaties door de centrale bank omdat dat de druk op schuldenstaten in Zuid-Europa om te saneren, zou wegnemen. Critici van QE merken ook op dat Japan -ondanks een gelijkaardig programma van steunaankopen- toch in een nieuwe recessie is beland. QE zou ook het risico op een verdere stijging van de beursindexen inhouden, terwijl er geen garantie is dat de economische groei daar gelijke tred mee houdt.

AP2014