"Niet tegen weigeren gebuisde eerstejaars, maar dan aan alle universiteiten"

De Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS) is niet gekant tegen het voorstel van de KU Leuven om studenten na een slecht eerste jaar te weigeren, maar vraagt dat de maatregel dan aan alle universiteiten ingevoerd wordt. VVS-voorzitter Bram Roelant pleit er ook voor dat wordt ingezet op een beter oriënteringstraject.

De studenten zijn niet per definitie tegen het voorstel, zegt VVS-voorzitter Bram Roelant in "De ochtend", ook al moet het nog bediscussieerd worden door de algemene vergadering van de VVS. "De maatregel is ook doorgesproken met de studentenraad van de KU Leuven, en de manier waarop dat tot stand is gekomen, vinden wij zeer positief. Een maatregel die goed doorgesproken wordt met de studenten van de instelling, is altijd een zeer positief feit."

"Waar wij wel op willen wijzen, is dat enkel de KU Leuven deze beslissing zou willen nemen, wat ertoe kan leiden dat wie uitgesloten wordt in Leuven gewoon naar andere universiteiten kan overstappen", legt Roelant de pijnpunten bloot. "Eigenlijk zou Vlaams beleid hier rond veel beter zijn, en wat nog beter zou zijn, is dat de student van wie ingeschat kan worden dat hij bij een bepaalde opleiding geen grote slaagkansen heeft, die opleiding ook niet begint te volgen."

Beter voorkomen dan genezen

"Een goed oriënteringstraject moet de student inzicht geven in zichzelf, in zijn eigen capaciteiten en competenties", zegt Roelant. Zo'n traject "kan ervoor zorgen dat de student die faling vaak niet eens moet oplopen, en dan moet je hem op het einde van het jaar ook niet uitsluiten. Dat is een veel positievere oplossing, maar je hebt er wel Vlaams beleid voor nodig dat voor elke instelling geldt en dat duidelijkheid schept voor de student".

De VVS en de verschillende universitaire studentenraden zullen zich nog beraden over de maatregel, "maar wat we nu al kunnen stellen is dat het beter is om te voorkomen dan te genezen. Dit voorstel van de KU Leuven gaat rond flexibilisering, daar is momenteel op Vlaams niveau een werkgroep rond bezig. Laten we afwachten wat de resultaten zijn van die werkgroep".