"Vervang loden waterleidingen in uw woning"

De Vlaamse Milieumaatschappij vraagt met aandrang dat burgers, maar ook schoolbesturen, de loden waterleidingen in hun huizen en gebouwen vervangen. Want bij veel gezinnen zit nog altijd te veel gevaarlijk lood in het leidingwater. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard.

In het verleden werd lood vaak gebruikt om waterleidingen te vervaardigen. Maar via die loden leidingen komt er lood in het drinkwater terecht, wat problemen kan veroorzaken in het bloed, het zenuwstelsel en het skelet. De Vlaamse Milieumaatschappij wijst ook in een rapport -dat vandaag verschijnt- nogmaals op de gevaren voor de gezondheid. 

De afgelopen jaren is de situatie wel verbeterd omdat watermaatschappijen zelf al veel loden aftakkingen hebben vervangen. Maar de eigenaars van oude huizen en gebouwen moeten ook een inspanning doen, klinkt het. Daarom komen er bewustmakingsacties.