Boekentoren in Gent is volledig leeggemaakt

De laatste van ruim drie miljoen boeken en bijzondere werken zijn uit de Boekentoren van Gent gehaald. Daarmee is de Boekentoren leeggemaakt en helemaal klaar voor een grondige renovatie tegen de 200e verjaardag van de instelling in 2018.

Begin september werd gestart met het overbrengen van de werken in de Boekentoren naar een hoogtechnologisch ondergronds depot. Die werkzaamheden zullen vroeger dan eind november klaar zijn.

"De laatste boeken uit de elfde verdieping zijn naar beneden gebracht, we verwachten dat de werken tegen donderdagmiddag uitgepakt zijn", zegt collectiebeheerder Hendrik Defoort. "Daarna volgen de allerlaatste klussen, zoals het afbreken van de buitenlift en weer dicht maken van de ramen, waarna we de toren opleveren."

Aan het huzarenwerk ging vier jaar voorbereiding vooraf. "Dankzij die voorbereiding kon alles vlekkeloos gebeuren, vóór op schema en zonder meerkosten. Alles gebeurde in samenwerking met de Nederlandse verhuisfirma, het is een zeer goed huwelijk geweest."

Tot aan de kerstvakantie wordt de collectie geregistreerd in het ondergronds depot, vanaf 5 januari 2015 zijn de werken opnieuw raadpleegbaar vanuit de Rozier. Allicht in april zal de bibliotheekwerking naar het Hiko in de Sint-Hubertusstraat verhuizen.

De restauratie van de Boekentoren zit momenteel in een tweede fase. Aan de Sint-Hubertusstraat zijn er momenteel "buitenschilderwerken", die gevolgd worden door de betonrenovatie van de toren. Tegen het academiejaar 2017-2018 moet de derde fase afgerond zijn, en dat is een volledige renovatie van het binnenwerk van de Boekentoren en onder meer leeszalen en depots.