Church of England opent deur voor vrouwelijke bisschoppen

De Church of England, de moederkerk van de Anglicaanse Kerk wereldwijd, zal voortaan ook vrouwen toelaten tot het ambt van bisschop. Na jaren van gehakketak, en nadat vorige maand het parlement in Westminster de weg al had vrijgemaakt, is het kerkelijk amendement hierover met een ruime meerderheid goedgekeurd. Als alles vlot verloopt dan kunnen de eerste wijdingen volgend jaar al plaatsvinden.
AFP
Het amendement werd bij middel van handopsteking goedgekeurd.

De Anglicaanse Kerk liet al sinds 1994 vrouwelijke priesters toe maar weigerde om hen te laten doorstromen naar de hogere echelons. Een stemming hierover eindigde twee jaar geleden met een sisser. En ondanks de ruime meerderheid bij de stemming vandaag blijft de Anglicaanse Kerk intern erg verdeeld over de zaak.

Maar volgens de aartsbisschop van Canterbury is vandaag een nieuwe start genomen. "Vandaag verwelkomen we het begin van een nieuwe manier van Kerk-zijn en samenwerken aan de toekomst", zei aartsbisschop Justin Wellby, na het Britse staatshoofd de leider van de Anglicaanse Kerk.

Waarnemers noemen de aanpassing van het kerkreglement een eerder "symbolische stap in een voor de rest nog lang proces". Intussen hebben zich al enkele vrouwen kandidaat gesteld voor de openstaande vacature van bisschop in enkele bisdommen.