Klok tikt voor akkoord over Europese begroting 2015

Om middernacht moet de Europese Raad met het Europees Parlement een akkoord vinden over de begroting 2015 van de Unie. Lukt het hen niet, dan dreigt de EU het nieuwe jaar in te moeten zetten met voorlopige twaalfden en daar zal iedereen de gevolgen van voelen, zeggen experts.

Het rondje armworstelen tussen de instellingen over de nieuwe begroting is een jaarlijks weerkerend fenomeen. Nadat ze elk hun onderhandelingspositie hadden vastgelegd, ging voor de Raad (de lidstaten) en het Parlement een periode van 21 dagen in om een akkoord te vinden over het budget 2015. Die deadline loopt straks, om middernacht, af.

De posities zijn bekend: de Raad wil dat de EU in 2015 niet meer dan 140 miljard euro uitgeeft, het Parlement pleit voor 146,4 miljard euro - een stijging met 3,3 procent, respectievelijk 8,1 procent in vergelijking met de begroting 2014. De Europese begroting wordt vooral gespijsd door bijdragen van de lidstaten. Voor ze akkoord gaat met een compromis, wil het Parlement dat de openstaande rekeningen van het lopende begrotingsjaar worden betaald. De volksvertegenwoordigers denken dat het totaal aan achterstallige betalingen tegen 31 december kan oplopen tot 28 miljard euro.

Vorige vrijdag slaagden de 28 lidstaten er niet in een gemeenschappelijk standpunt te vinden voor de start van de laatste onderhandelingsronde met het Parlement. Dat konden ze vanmorgen wel: ze erkennen dat de betalingsachterstand "zonder voorgaande" is en zijn het ermee eens om aan de hand van de voorziene flexibiliteit in het budget "deze uitzonderlijke situatie het hoofd te bieden". Van extra geld voor de begroting 2014 is geen sprake.

Wat als er vanavond geen akkoord komt?

Als de onderhandelaars vanavond (of -nacht, zeggen bronnen) geen akkoord vinden, moet de Europese Commissie met een nieuw becijferd voorstel voor een begroting 2015 komen. Op anderhalve maand voor het einde van het jaar rest er dan nog maar bitter weinig tijd om én met het voorstel te komen én erover een deal te bereiken met de Raad en het Parlement. Een Europese bron zegt dat als de EU het nieuwe jaar met voorlopige twaalfden in moet zetten, waarbij elke maand niet meer dan een twaalfde van de begroting 2014 mag worden uitgegeven, iedereen daar de gevolgen van zal voelen: zowel ngo's, bedrijven, burgers, landbouwers als studenten.

Meest gelezen