Migranten vinden bijna nergens moeilijker werk dan in België

Bijna nergens in Europa is de tewerkstellingsgraad van buitenlanders lager dan in België en de situatie verslechtert zelfs nog. Een van de belangrijkste oorzaken is de ongelijkheid, zegt de Organisatie voor Samenwerking en Ontwikkeling in Europa (Oeso), die de segregatie in ons onderwijs wil tegengaan. Dat schrijft de krant Le Soir.

"Uit een internationale vergelijking blijkt dat de tewerkstellingsgraad van immigranten bijna nergens lager ligt dan in België. Ook de kloof met wie wel in België geboren is, ligt bijna nergens hoger", zegt de OVSE in een rapport over België, dat vorige week aan de belanghebbende ministers en overheidsdiensten werd overhandigd.

De situatie verschilt sterk naargelang het land van herkomst. "De tewerkstelling van buitenlanders uit de Europese Unie is in het algemeen vergelijkbaar met die van personen die geboren zijn in België. Maar migranten van buiten de EU doen het duidelijk slechter, met een hoge werkloosheid en - bij de vrouwen - een grote inactiviteit."

De OVSE bereidt aanbevelingen voor ons land voor. De organisatie zal er onder meer voor pleiten om segregatie in het onderwijs tegen te gaan en om quota op te leggen voor het aanwerven van buitenlanders.