Proces Regie der Gebouwen ligt opnieuw week stil

Het Brusselse hof van beroep heeft zich vanmiddag nog niet kunnen buigen over het beroep dat één van de advocaten van de verdediging op het proces over de corruptie bij de Regie der Gebouwen had ingesteld tegen een tussenbeslissing van de correctionele rechtbank. Die advocaat, meester Joris Van Cauter, was verhinderd en had om een uitstel gevraagd. Het hof is daar met tegenzin op ingegaan en heeft de zaak uitgesteld naar maandag 24 november.

De advocaat van de Regie der Gebouwen had aan de correctionele rechtbank gevraagd om de speurder die het onderzoek had geleid, als getuige te verhoren. Op die manier wilde hij achterhalen of de Regie inderdaad niet haar volle medewerking had verleend aan het onderzoek, zoals substituut-procureur Olivier Coene bij zijn vordering had gezegd. De rechtbank oordeelde dat ze aan het dossier voldoende had en dat het verhoor van de speurder, minstens voorlopig, niet noodzakelijk was.

Die beslissing werd niet in een tussenvonnis gegoten maar op het zittingsblad genoteerd. Meester Joris Van Cauter ging tegen die beslissing in beroep waardoor het proces voor de correctionele rechtbank moest opgeschort worden.

De 15de kamer moest dat beroep vanmiddag behandelen maar meester Van Cauter stuurde een medewerker met een vraag om uitstel omdat hijzelf moest pleiten voor het hof van beroep in Antwerpen, in een dossier waarin de pleitdatum al maanden geleden vastgelegd was. De medewerker stelde voor om de zaak uit te stellen naar begin december of zelfs januari maar daar wou het Brusselse hof van beroep niet van weten. Het hof heeft de zaak nu vastgesteld op 24 november maar het is nog niet duidelijk of meester Van Cauter dan wel aanwezig kan zijn.