VUB: "Voorstel KU Leuven niet relevant"

De plannen van de KU Leuven om eerstejaarsstudenten na een slecht jaar te weigeren, stuit op weerstand van de andere universiteiten. "Je moet studenten de kans geven om zich te herpakken", klinkt het bij Kris Versluys, onderwijsdirecteur van de Universiteit Gent. De VUB probeert al na één maand de risicostudenten te identificeren om een begeleidingstraject af te spreken.

De Universiteit Hasselt en Antwerpen betreuren vooral dat het voorstel niet in overleg tot stand is gekomen. Zo moet het volgens rector van de UHasselt Luc De Schepper "op Vlaams niveau bij decreet geregeld worden". "Anders kan er extra concurrentie ontstaan tussen de verschillende instellingen en dat is maatschappelijk gezien niet wenselijk", aldus De Schepper in De Morgen.

De Universiteit Antwerpen staat echter niet te springen, omdat de actie van de KU Leuven een gevaarlijk precedent kan scheppen. "Het is bespreekbaar, maar het kan ook uitdraaien op chaos als universiteiten afzonderlijk ingrijpende maatregelen gaan nemen", aldus rector Alain Verschoren.

Bij de Universiteit Gent zijn er helemaal geen gelijkaardige plannen, aldus onderwijsdirecteur Kris Versluys. "We denken wel na hoe we de doorstroom van studenten kunnen verbeteren. Maar ingrijpen bij eerstejaars? Ik denk niet dat dat de beste oplossing is. Je moet mensen de kans geven zich te herpakken", besluit Versluys.

Vrije Universiteit Brussel: "Voorstel niet relevant"

Ook de Vrije Universiteit Brussel (VUB) is geen voorstander van het voorstel. "Aan de VUB proberen we al na één maand de risicostudenten te identificeren om dan met hen een begeleidingstraject af te spreken met het oog op een eventuele heroriëntering", zegt Yvette Michotte, de vicerector Onderwijsbeleid bij de VUB.

Zij vindt het voorstel van de KU Leuven niet relevant. "Alle universiteiten, inclusief de KU Leuven, overleggen momenteel binnen de Vlaamse Interuniversitaire Raad over een aantal maatregelen die het studierendement moeten verbeteren", zegt ze. "Het huidige voorstel van de KU Leuven past niet binnen dat overleg."

Sinds vorig jaar bespreken de Vlaamse Interuniversitaire Raad en de Vlaamse onderwijsraad in opdracht van de minister maatregelen als een oriënteringsproef, een ijkingsproef en de herziening van de flexibilisering. De nieuwe Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil dat hier tegen het voorjaar een voorstel over op tafel komt. Daarbij zou ook aangegeven worden welke secundaire richtingen als "doorstroomrichtingen" gelden, en voor welke richtingen een overgangsjaar wordt voorzien.

"Het is binnen dit kader dat het beleid van de universiteiten verder op elkaar wordt afgestemd", zegt de vicerector van de VUB.