VUB: "Voorstel KU Leuven over gebuisde eerstejaars niet relevant"

Volgens de Vrije Universiteit Brussel is het voorstel van de KULeuven, dat gebuisde eerstejaars hun jaar niet zomaar opnieuw mogen doen, niet relevant. Alle universiteiten, inclusief de KUL, overleggen momenteel binnen de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) over een aantal maatregelen die het studierendement moeten verbeteren. Het huidige voorstel over gebuisde eerstejaars zou niet binnen dit overleg passen.

Volgens Yvette Michotte, vicerector Onderwijsbeleid bij de Vrije Universiteit Brussel (VUB), moet het huidige debat over gebuisde eerstejaarsstudenten in een bredere context geplaatst worden. Ze zouden niet zomaar verhinderd mogen worden om hun opleiding verder te zetten.

Het flexibiliseringssysteem dat de laatste jaren in het hoger onderwijs werd ingevoerd, heeft volgens velen zijn grenzen bereikt en zelfs tot excessen geleid, onder meer in de administratieve werklast.

"Beleid van universiteiten verder op elkaar afstemmen"

Sinds vorig jaar bespreken de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) en de VLOR (Vlaamse onderwijsraad) in opdracht van de minister maatregelen als een oriënteringsproef, een ijkingsproef en de herziening van de flexibilisering. De nieuwe Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil dat hier tegen het voorjaar een voorstel over op tafel komt. Daarbij zou ook aangegeven worden welke secundaire richtingen als "doorstroomrichtingen" gelden, en voor welke richtingen een overgangsjaar wordt voorzien.

"Het is binnen dit kader dat het beleid van de universiteiten verder op elkaar wordt afgestemd", zegt vicerector Michottevan de VUB. "Wij zijn trouwens geen voorstander van een weigering na een jaar. Aan de VUB proberen we al na een maand de risicostudenten te identificeren om dan met hen een begeleidingstraject af te spreken met het oog op een eventuele heroriëntering", aldus nog Michotte.