Bouwsector verwacht verlies van 6.000 banen in 2015

De bouwsector is erg pessimistisch gestemd over de toekomst. Terwijl de bouwactiviteit in 2014 nog groeit als gevolg van de gunstige weersomstandigheden, wordt er voor 2015 uitgegaan van een stagnatie of zelfs daling van de activiteit. Die daling én aanhoudende sociale dumping zouden volgend jaar opnieuw 6.000 banen kosten aan de sector.

"Tussen 2011 en 2019, het einde van het legislatuur, dreigt het verlies van 40.000 banen", waarschuwt gedelegeerd bestuurder Robert De Mûelenaere van de Confederatie Bouw.

De randvoorwaarden om te (ver)bouwen zijn niet gunstig, zo klinkt het. Zo blijft de werkloosheid hoog, groeit de actieve beroepsbevolking minder sterk dan de vorige jaren en werden begrotingsmaatregelen getroffen die het beschikbaar inkomen onder druk zetten.

Confederatie Bouw verwijst onder meer naar de hervorming van de woonbonus, de verstrenging van de toepassing van verlaagde BTW bij renovatie en het hervormen van premies. "De fiscaliteit, in slechte zin, speelt een steeds grotere rol", stelt Robert De Mûelenaere.

Sinds 2011 gingen al 12.400 jobs verloren

Voor nieuwbouw wordt dit jaar nog een groei met 3,5 procent verwacht, omdat mensen kennelijk anticiperen op strengere energienormen. Maar volgend jaar zou de activiteit met een zelfde percentage dalen. "De activiteit in dit segment ligt nu 20 procent lager dan in 2007", luidt het.

In het renovatiesegment verwacht men volgend jaar ook een anticipatie-effect op het gewijzigde BTW-regime vanaf 2016. In de burgerlijke bouwkunde (onder meer wegenbouw) is de toestand ronduit dramatisch. Overheden en NMBS moeten besparen en dus vreest de Confederatie 10 procent minder activiteit in 2015.

Deze lagere activiteit, in combinatie met sociale dumping, kostte sinds 2011 al 12.400 jobs. De Confederatie Bouw vreest dat dit nog zal toenemen tot 40.000 banen tegen het einde van de legislatuur. "Dat zou de staatskas 2,1 miljard euro kosten", berekende men. De sector roept de overheid dan ook op om "dringend" specifieke maatregelen te nemen.

Tommelein: "Strijd tegen sociale dumping is prioritair dossier"

Staatssecretaris voor Sociale Fraude Bart Tommelein (Open VLD) wil zo snel mogelijk werk maken van de strijd tegen sociale dumping. "Het is een prioritair dossier", zei hij in een reactie op de noodkreet uit de bouwsector.

Tommelein voegt eraan toe dat er vorige week al een vergadering was met de werkgevers en dat er ook al een afspraak met de vakbonden in de agenda staat. In het voorjaar van 2015 wil de staatssecretaris dan een ronde tafel opstarten met de verschillende risicosectoren. "De input vanop het terrein moet leiden tot effectieve en logische maatregelen, die door iedereen gedragen worden", luidt het.