Mobiliteitsminister Galant (MR) wil snoeien in aantal NMBS-tarieven

Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) wil de vele verschillende treintarieven bij de NMBS vereenvoudigen. Dat moet blijken uit haar beleidsnota. Het aantal tarieven moet omlaag, de voorwaarden voor speciale tarieven geharmoniseerd en de prijzen moeten ook kunnen worden aangepast aan piek- of daluren. Reizigersvereniging TreinTramBus vreest voor een"platte tariefstijging".

Momenteel bestaan er voor heel wat mensen verschillende (goedkopere) tarieven en dat moet eenvoudiger, vindt minister Galant. De minister spreekt in haar beleidsnota - die De Morgen kon inkijken - over een "optimalisering van de NMBS-tarieven".

Ze wil die vereenvoudiging doorvoeren in de volgende beheersovereenkomst met de NMBS. Het nieuws wordt aan onze redactie bevestigd door het kabinet van Galant, maar daar benadrukken ze dat het om een ontwerp van beleidsnota gaat en dat er nog moet worden onderhandeld.

In de nota staat ook dat de nieuwe tarieven "een voldoende inkomen van de NMBS moeten garanderen". Een zinsnede die bij TreinTramBus (TTB) de alarmbel doet luiden. "De NMBS heeft in het verleden al meermaals de prijzen vereenvoudigd", zegt TTB in De Morgen. "Telkens blijkt dat een eufemisme te zijn voor een platte tariefstijging."

Of de optimalisering effectief tot een prijsstijging zal leiden, wil de NMBS niet gezegd hebben. Een en ander heeft te maken met de flexibilisering die de minister eveneens wil doorvoeren. Zo kan het inderdaad dat de prijzen in het spitsuur zullen stijgen, maar dat zou ook moeten werken in de andere richting.

Ook aan de bonussen van de CEO wil Galant aanpassingen doorvoeren. Zo zou de grote baas van de NMBS een grotere bonus krijgen als de treinen stipter gaan rijden. Krijgt de NMBS een minder goed stiptheidsrapport, dan zal de topman dat ook voelen in zijn portefeuille.