Peeters wil garanties van werkgevers

Minister van werk Kris Peeters (CD&V) zegt dat hij de werkgevers geen vrijgeleide zal geven, nu ze loonlastenverlagingen krijgen. Tijdens zijn hoorzitting in de Kamer benadrukte Peeters nog eens het belang van het sociaal overleg.

Peeters is al volop discrete contacten aan het leggen met de sociale partners. Hij wil garanties van de werkgevers dat de indexsprong maximaal nieuwe banen oplevert.

"Het belangrijkste is dat sociaal overleg, dat we nu zeer discreet aan het aftoetsen zijn met alle partners van de Groep van Tien. Ik heb intussen iedereen gezien en ben tevreden dat alles discreet blijft", zegt Peeters.

De grote lijnen van Peeters' werkgelegenheidsbeleid raakten de voorbije weken al bekend. De minister wil niettemin inzetten op sociaal overleg. Daarbij moeten de volgende thema's aan bod komen: lastenverlaging, opleidingsinspanning, jeugdwerkloosheid, langere en meer gevarieerde loopbanen en kansengroepen.

Peeters verzekerde dat de regering het regeerakkoord volledig zal uitvoeren, maar indien het autonome sociaal overleg sneller en beter resultaat oplevert, dan zal dat de voorrang krijgen.

Scepsis

Meerderheidspartner Zuhal Demir liet verstaan dat ze minder geloof heeft in de sociale partners dan de minister. "Wij hadden voor sommige zaken verder willen gaan", aldus Demir. "Als het van mij afhangt, hadden werklozen harder mogen worden aangepakt".

Meryame Kitir (SP.A) betreurde het onevenwicht in het regeerakkoord dat vaak verwijst naar het respect voor de ondernemers, maar over respect voor de werknemers met geen woord rept, aldus de Vlaamse socialiste. Ook PS-kopstuk Laurette Onkelinx zei dat het sociaal overleg moeilijk zal worden wegens het gevoel van onrechtvaardigheid.