Vervoersverbod pluimvee Nederland weer ingetrokken

Het landelijk vervoersverbod voor pluimvee, eieren en mest in Nederland wordt weer ingetrokken, nu is gebleken dat op boerderijen rondom het enige tot nu toe getroffen pluimveebedrijf er geen vogelgriep is vastgesteld. Het verbod gold sinds afgelopen weekeinde. De verplichting om pluimvee zoveel mogelijk in hokken te laten, de zogeheten ophokplicht, blijft wel gewoon van kracht.

De Nederlandse autoriteiten hebben de afgelopen dagen alle boerderijen in een schutskring van tien kilometer rondom het getroffen bedrijf in Hekkendorp gecontroleerd. Daar zijn geen gevallen van vogelgriep vastgesteld. Daarom heeft de Nederlandse staatssecretaris van Landbouw Sharon Dijksma het landelijk vervoersverbod weer ingetrokken.

In de schutskring van tien kilometer rondom het bedrijf blijft het verbod voorlopig wel gelden. Ook moeten alle pluimveehouders hun dieren de komende dertig dagen zoveel mogelijk binnen houden, de zogeheten ophokplicht, en zeer strikte hygiënevoorschriften naleven. Zo moeten pluimveehouders bijvoorbeeld van kleding en schoenen wisselen als ze stallen binnen gaan.