Vlaanderen maakt miljoenen vrij voor personen met handicap

De Vlaamse regering trekt miljoenen euro's extra uit om het beleid voor personen met een handicap bij te sturen. Volgend jaar wordt er 40 miljoen vrijgemaakt. Over de hele periode 2015-2019 gaat het om een bedrag van 330 miljoen euro. "Bij het bepalen van de inzet van de middelen wordt uitgegaan van de actuele noden en het principe dat alles in het werk moet worden gesteld om de mensen met een handicap de regie over hun leven in handen te geven", zegt minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

De middelen passen in het decreet "persoonsvolgende financiering" dat vanaf volgend jaar uitgerold wordt. Basisidee is dat personen met een handicap en hun omgeving centraal komen te staan en dat komaf wordt gemaakt met de verouderde zorgorganisatie.

Er wordt vooral ingezet op het versterken van de persoon met een handicap, bijvoorbeeld door tussenkomsten voor aanpassingen aan de woning te actualiseren, legt de minister uit. De persoon en zijn netwerk worden versterkt door een uitbreiding van het aanbod in de rechtstreeks toegankelijke hulp.

"Rugzakje" met budget

Een onderdeel van het decreet persoonsvolgende financiering is het basisondersteuningsbudget (het 'rugzakje'), waarbij de persoon met een handicap vrij over een maandelijks forfaitair bedrag beschikt om zijn noodzakelijke zorg in te kopen.

Omdat dat systeem pas in 2016 wordt geïntroduceerd, gaan vanaf volgend jaar extra middelen naar de mensen met een dringende vraag voor zo'n persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of persoonsvolgende convenanten voor zorg in natura. Het zijn de regionale prioriteitencommissies die de meest prioritaire zorgvragers zullen aanduiden.

SP.A: "Misplaatst hoerabericht"

Vandeurzen stipt aan dat 2015 een overgangsjaar wordt waarin vooral de sector en de reguliere diensten zich voorbereiden. Volgens oppositiepartij SP.A moet de minister echter toegeven dat het systeem pas in 2017 op snelheid komt. "Van de 40 miljoen euro voor 2015 gaat slechts ongeveer de helft naar mensen, bovendien schrijft de minister in zijn nota dat "gezien de moeilijke budgettaire context", het uitbreidingsbeleid in 2016 relatief beperkt zal zijn", zegt Vlaams parlementslid Bart Van Malderen.

"Dus minstens tot 2017", concludeert de SP.A'er "zullen 22.000 personen met een handicap letterlijk en figuurlijk in de wacht staan. Het misplaatste hoerabericht van de minister is in feite een uitstel van de uitrol van het persoonsvolgend budget van minstens twee jaar."