"Besparing bij NMBS bedraagt wel degelijk 663 miljoen euro"

Tijdens haar hoorzitting in de Kamercommissie Infrastructuur heeft minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) haar definitieve versie gegeven van de besparingen die de NMBS en netbeheerder Infrabel tegen 2019 moeten realiseren. "Er zijn nooit fouten gemaakt", zei ze vanmiddag. "De 663 miljoen euro waarvan sprake, is wel degelijk de besparing die gedaan moet worden."
Jasper Jacobs

Eind oktober was er verwarring over de cijfers die de federale regering verspreidde. Moeten de spoorwegen nu 663 miljoen euro besparen of 2,1 miljard? Galant bevestigde vanmiddag wat ze eerder al in de plenaire vergadering van de Kamer zei: 663 miljoen is het enige juiste cijfer. De 2,1 miljard euro is een bedrag dat te maken heeft met het gecumuleerde verschil in inkomsten. "Bovendien wordt daar geen rekening gehouden met de indexering", zei Galant.

Verdeling tussen NMBS en Infrabel nog onduidelijk

Ze voegde er in de Kamercommissie wel aan toe dat de 663 miljoen euro aan gevraagde besparingen bovenop 150 miljoen euro aan maatregelen komt waar de vorige regering-Di Rupo over beslist heeft. Hoe de nieuwe inspanningen verdeeld zullen moeten worden tussen de NMBS en Infrabel, daarover gaf de minister geen bijkomende details. Eerder had ze al een verdeelsleutel 47-53 vernoemd.

"Geen voorstander van nachturen op Zaventem"

Galant sprak ook over de problemen met de vliegroutes rond de luchthaven van Zaventem. In december volgt er overleg met de drie gewesten om een "duurzame" oplossing te vinden voor de geluidsoverlast. De minister ontkende in ieder geval dat ze er voorstander van zou zijn om de "nachturen" op Brussels Airport (nu tussen 23 uur en 6 uur) uit te breiden zodat er een langere periode niet gevlogen zou mogen worden.