"Men had debat beter niet publiek aangevat"

"De les van de voorbije dagen indachtig, gaan we de discussie over de tax shift en alles wat daarbij hoort binnen de regering voeren. En vervolgens in en met het parlement." Met dat antwoord hoopte minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) een punt te zetten achter het publieke debat binnen de meerderheid over een mogelijke vermogenswinstbelasting.

De kakofonie onder meerderheidspartijen over de tax shift bleef de jongste dagen voortduren, onder meer aangespoord door coalitiepartner CD&V. Zich storend aan de "stortvloed" van verklaringen in de media, vroeg Eric Van Rompuy, voorzitter van de Kamercommissie Financiën, Van Overtveldt gisteren nog expliciet om duidelijkheid.

In zijn antwoord daags nadien zette Van Overtveldt coalitiepartner CD&V in bedekte termen op haar plaats. "De voorzitter heeft honderd procent gelijk als hij zich vragen stelt bij de veelheid en diversiteit van de verklaringen. Men had dat debat beter niet publiek aangevat", riposteerde hij. "We gaan de discussie binnen de regering voeren."

Inhoudelijk beperkte Van Overtveldt zich goeddeels tot citeren uit het regeerakkoord. "De lasten op arbeid wegen ook in de personenbelasting te zwaar. In dit kader moet worden nagegaan of een verschuiving naar belastingen op andere inkomsten dan uit arbeid, indirecte belastingen en/of ecofiscaliteit mogelijk is", zei hij, de nadruk leggend op de "andere inkomsten dan uit arbeid".

Zonder de lijn expliciet door te trekken naar een mogelijke vermogenswinstbelasting, merkte Van Overtveldt tot slot op dat elke belastingverhoging of -verlaging een impact heeft op ons sociaaleconomisch bestel. Ecofiscaliteit is het meest succesvol als de vervuiling verdwijnt, lagere sociale lasten moeten jobs creëren, klonk het nog.