Anti-Dierproevencoalitie voert actie tegen vergunningsaanvraag Bio-incubator

Een honderdtal actievoerders van de Anti-Dierproevencoalitie (ADC) heeft in Leuven actie gevoerd tegen het feit dat de Bio-incubator in Leuven een aanvraag heeft ingediend om het aantal proefdieren dat het mag gebruiken voor wetenschappelijke testen gevoelig uit te breiden. De actievoerders hadden hun gezicht beschilderd met een "bloedtraan", vormden een lange rij en toonden elk een bord met de tekst "Against animal testing".

De ADC eist de onmiddellijke stopzetting van dierproeven. De organisatie pakte vorige week uit met gruwelijke beelden waarop te zien is hoe een dierproefnemer in Leuven een verdoofde muis een oog uitlepelt. Dergelijke "ziekelijke dierproeven" zijn volgens ADC in Leuven schering en inslag. Nog volgens deze organisatie worden er jaarlijks in totaal 100.000 dieren "geofferd". Het is de deputatie van Vlaams-Brabant die moet beslissen over de aanvraag van de Bio-incubator om het aantal dierproeven sterk - volgens ADC met een factor 4 - uit te breiden.

ADC zal niet deelnemen aan symposium met KU Leuven

De ADC ligt al langer op ramkoers met de KU Leuven over dierproeven. De afgelopen jaren lag vooral het gebruik van primaten om hersenfuncties te observeren onder vuur. Enkele maanden terug spraken rector Rik Torfs en vertegenwoordigers van ADC af om een gezamenlijk symposium te houden over de kwestie. Die studiedag is gepland op 3 december, maar ADC ziet uiteindelijk af van deelname.

"We hadden als voorwaarde voor onze deelname gesteld dat de KU Leuven haar experimenten met apen tot aan het symposium zou opschorten, maar rector Torfs heeft dit geweigerd en bovendien ingestemd met een uitbreiding. Zo heeft men toelating om tot 2019 cocaïne-experimenten te doen op apen. Dit symposium wordt dus een pr-oefening van de KU Leuven waaraan wij niet meedoen", aldus woordvoerder Danny Flies.