Centraal busstation in Leuven wordt veiliger

Naar aanleiding van enkele zware ongevallen de afgelopen jaren tussen zwakke weggebruikers en bussen heeft De Lijn Vlaams-Brabant bijkomende maatregelen aangekondigd om het busstation aan het Martelarenplein in Leuven verkeersveiliger te maken. De perrons worden ruimer en overzichtelijker en de drukte op de perrons zal dalen door de herverdeling van de passerende bussen en extra bushaltes.

Johan Van Looy, directeur van De Lijn Vlaams-Brabant, wees erop dat de afgelopen maanden al maatregelen genomen werden. Zo werden looplijnen aangebracht voor reizigers, waarschuwingen voor aankomende bussen en schermen om het plotse oversteken vanop perrons te voorkomen. Onder het motto "heb oog voor mekaar" werd tevens een sensibiliseringscampagne op touw gezet. Reizigers en chauffeurs werden ook opgeroepen om suggesties te doen om de verkeerssituatie te verbeteren. De Lijn liet voorts een studie uitvoeren om na te gaan of het veranderen van de rijrichting van de bussen soelaas zou bieden, maar dat zou het probleem enkel verplaatsen.

Vertrek- en aankomsthaltes worden herschikt

Uiteindelijk werd ervoor geopteerd om het gebruik van de perrons te optimaliseren. Door herschikking van de vertrek- en aankomsthaltes van de buslijnen zal de druk van het aantal aanwezige reizigers beter verdeeld worden over de verschillende perrons. De Lijn gaat op de perrons ook infoborden en schermen wegnemen om meer ruimte te creëren en het overzicht van de chauffeur te verbeteren. Op perron 1 wordt een bijkomende afscheiding geplaatst om te voorkomen dat mensen plots oversteken zonder goed te kijken. De perrons worden ook veiliger gemaakt door het verhogen van de boordstenen en gebruik van antisliptegels. Er wordt naast het bestaande busstation nog een extra 14e perron ingericht.

De werken kunnen midden 2015 starten. In 2016 worden even verderop aan de Diestsepoort nog vijf bijkomende haltes ingericht. De werken zullen in totaal 850.000 euro kosten.