Eerste bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker positief

Ongeveer de helft van de Vlamingen die werden uitgenodigd om deel te nemen aan het eerste preventieve onderzoek naar dikkedarmkanker, heeft dat ook effectief gedaan. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Kankeropsporing. Een op de tien 65-plussers die deelnam aan het onderzoek werd doorverwezen voor verder onderzoek.

In 2013 kregen 241.274 Vlamingen een uitnodiging om deel te nemen aan het eerste bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. 117.579 mensen (48,7 procent) gingen op die vraag in.

In 11.886 stalen (10,1 procent) werd onzichtbaar bloed gedetecteerd. Deze patiënten werden doorverwezen voor verder onderzoek. Na een kijkonderzoek werd bij 1 op de 10 patiënten daadwerkelijk kanker vastgesteld. Bij 6 op de 10 werden poliepen gevonden, die een voorloper kunnen zijn van kanker.

"Het percentage afwijkende stalen lag iets hoger dan we vooraf hadden verwacht, maar dat komt wellicht omdat we gestart zijn bij de oudere leeftijdsgroepen, boven de 65. Het risico op darmkanker neemt immers toe naarmate je ouder wordt", zegt dokter Patrick Martens, directeur van het Centrum voor Kankeropsporing. "We zien ook iets meer afwijkingen bij mannen dan bij vrouwen, maar dat strookt met de realiteit."

Per jaar wordt in ons land ongeveer 5.000 keer de diagnose van darmkanker gesteld. Jaarlijks overlijden 2.000 Belgen aan dat type kanker.

Vandeurzen: "Blij met grote respons"

Minister van Volksgezondheid Vandeurzen (CD&V) is tevreden over deze resultaten. "Bij elk nieuw bevolkingsonderzoek is het afwachten hoe de mensen reageren. Ik ben daarom tevreden dat de responsgraad zo hoog is. Mensen moeten zelf beslissen of ze zich laten onderzoeken. We helpen hen om die keuze te maken door hen te informeren over de voor- en de nadelen van een bevolkingsonderzoek."

Bij een nieuwe onderzoeksronde wil Vandeurzen proberen om een ruimere doelgroep te benaderen. "We moeten bekijken of een uitbreiding van de doelgroep met de 50- tot en met 55-jarigen, zoals Europa aanbeveelt, haalbaar is. Preventief onderzoek loont echt, omdat darmkanker zich zo traag ontwikkelt.”

Ook eerste bevolkingsonderzoek voor baarmoederhalskanker

Er werd in 2013 niet enkel preventief gescreend op darmkanker, maar ook op baarmoederhalskanker. Vrouwen tussen 25 en 64 jaar krijgen daar voortaan om de drie jaar een uitnodiging voor. Het doel van dit bevolkingsonderzoek is vooral om vrouwen te bereiken die zich tot nu toe niet of niet regelmatig lieten onderzoeken.

56,9 procent van de aangeschreven vrouwen heeft zich effectief laten onderzoeken. Dat aantal ligt iets lager dan het streefcijfer van 65 procent tegen 2020.

Bijna 80 procent van de uitstrijkjes gebeurde door een gynaecoloog, ongeveer 18 procent werd afgenomen door de huisarts. Ruim 6 procent van de stalen vertoonde een afwijkend resultaat. Dat is niet problematisch, want bij de overgrote meerderheid gaat het enkel om irritatie die spontaan geneest.

Al 13 jaar preventief borstkankeronderzoek

In de doelgroep van 50-69 jarige vrouwen gebeurt het preventieve borstkankeronderzoek al jaren. De kwaliteit van het onderzoek gaat er door de digitalisering van de mammografieën bovendien op vooruit. Vrouwen kennen sneller het resultaat en er werden in 2013 ook opvallend minder vals positieve resultaten opgetekend.