Francken: "Zal er op toezien dat afgewezen asielzoekers het land verlaten"

De nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zegt dat hij er op zal toezien dat afgewezen asielzoekers effectief het land verlaten. Als de uitgeprocedeerden het land niet vrijwillig verlaten, dan zal dat gedwongen gebeuren.
Francken werd geflankeerd door zijn kersvers adviseur Laurent Mutambayi

Tijdens zijn hoorzitting in de Kamer over zijn beleid, beloofde Francken ook een hardere aanpak van terroristen en gewelddadige jihadisten. Hij werkt aan een wettelijke basis om hen vlugger het land uit te zetten.

"De dienst Vreemdelingenzaken moet de juiste instrumenten in handen krijgen om krachtdadig te kunnen optreden", zei Francken. "We willen de deelname aan gewapende conflicten in bepaalde gebieden tegengaan. Dat betekent zowel de afreis naar, het verblijf in, als de terugkeer uit deze regio's. We zullen bekijken hoe we de wetgeving kunnen aanpassen zodat we, waar dat nodig is, de gevallen kunnen uitbreiden om een inreisverbod aan te kondigen."

Statuut voor minderjarigen

Francken wil ook een beschermd statuut uitwerken voor niet-begeleide minderjarige asielzoekers. Tenslotte liet de staatssecretaris ook verstaan dat hij er echt op wil toezien dat afgewezen asielzoekers effectief het land verlaten. "Vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet", klonk het.

De PS vindt de aanpak van Francken negatief. Volgens de Franstalige socialisten roept hij een sfeer op van "stigmatisering, angst, fraude en dreiging".

Tijdelijk onderdak voor 300 vluchtelingen

Tijdens zijn beleidsverklaring liet Francken ook nog weten dat hij het aantal opvangplaatsen voor vluchtelingen eenmalig verdubbelt volgend jaar. In 2015 zullen er eenmalig 300 vluchtelingen opgenomen worden in het kader van het VN-hervestigingsprogramma.

Volgens het eerder afgesproken groeipad zouden er volgend jaar 150 vluchtelingen worden hervestigd in België, maar dat aantal wordt verdubbeld. Van de 300 voorziene opvangplaatsen worden er 225 voorbehouden voor Syriërs en Irakezen. Het gaat om mensen die hun land hebben ontvlucht en momenteel een tijdelijk onderdak hebben gevonden in een buurland.

Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) zal een selectie voorstellen, met op vraag van Francken "extra aandacht voor religieuze en etnische minderheden". De vluchtelingen krijgen in België onderdak en permanente bescherming en zullen worden geactiveerd op de arbeidsmarkt. Er wordt ook psychologische begeleiding voorzien.