Leerlingen secundair onderwijs missen "goesting" om te leren

Leerlingen uit het tweede jaar secundair onderwijs ondervinden weinig uitdaging, plezier en nieuwsgierigheid tijdens het studeren. Ze voelen het eerder als een druk. Dat blijkt uit een studie van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, enkele hogescholen en universiteiten die in Kortrijk werd voorgesteld.

Twee jaar geleden werd een grootschalig "onderwijsloopbaanonderzoek" (OLB-onderzoek) bij de Vlaamse leerlingen opgezet. Dit onderzoekt moest factoren in kaart brengen die bepalend zijn in het maken van een studiekeuze bij de overgang van de eerste naar de tweede graad in het secundair onderwijs.

De resultaten zijn eigenlijk niet zo bemoedigend, want de centrale boodschap is dat leerlingen weinig plezier ondervinden tijdens het leren. "Alarmerend aangezien plezierbeleving en goesting om te leren, technisch autonome motivatie, een belangrijke voorspeller is van leerprocessen, betrokkenheid en welbevinden", klinkt het. Er is dan ook sprake van "moetivatie".

Daarmee samenhangend blijkt ook dat de leerlingen weinig spontaan informatie opzoeken over hun nakende studiekeuze. "Het maken van een studiekeuze wordt misschien te veel als een eenmalig verplicht nummertje gezien", klinkt het.

Keuzes van leerlingen vaak bepaald door omgeving

Er kunnen wel enkele maatregelen worden genomen, zoals het aanstellen van onderwijsloopbaanbegeleiders die jongeren in contact brengen met hun "intern kompas". Dat moet de interesses en overtuigingen bij de leerlingen ontluiken, want al te vaak maakt de omgeving bepaalde keuzes voor hen. Denk maar aan ouders die de studierichting van hun kind kiezen. Er kan ook preventief gewerkt worden door de scholen. Zo kan de goesting om te leren versterkt worden.

Het OLB-onderzoek is een realisatie van de Centra voor Leerlingenbegeleiding, de hogescholen Howest, Thomas More en Vives, en de universiteiten KULeuven, VUB, en UGent.