Minister Jambon vraagt Algemene Inspectie van politie om onderzoek naar politiebevelen

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vraagt de Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie om een onderzoek te openen naar de bevelen die de politiediensten gekregen hebben tijdens de nationale betoging op 6 november.

Vanochtend vond een vergadering plaats van het Hoog Overlegcomité voor de politiediensten. Dat orgaan, dat vergelijkbaar is met de comités voor preventie en bescherming op het werk, besprak wat er is gebeurd in de marge van de nationale betoging in Brussel. Aan het Zuidstation kwam het toen tot schermutselingen tussen de politie en enkele tientallen amokmakers. Daarbij werden auto's en gebouwen beschadigd en raakten tientallen agenten en andere personen gewond.

Over verschillende zaken kon tijdens de vergadering van het overlegcomité onvoldoende duidelijkheid geschapen worden, zegt Jambon, "vooral dan met betrekking tot de directieven die aan de politiediensten zijn gegeven". Zoals bekend ligt de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur (PS) onder vuur omdat hij zijn korps in de steek zou hebben gelaten tijdens de confrontaties.

"Volledige klaarheid nodig, ook om lessen uit te trekken"

"Gelet op het aantal gewonden en de schade die is toegebracht, niet alleen aan de burgers, maar ook aan politiemensen, is het noodzakelijk dat volledige klaarheid wordt gebracht over wat er op 6 november is gebeurd, in al zijn aspecten, ook in termen van richtlijnen die al dan niet zijn gegeven", zegt Jambon. Nadat hij het onderzoek eerder al aankondigde, heeft hij de Algemene Inspectie van de politie nu officieel gevraagd een onderzoek in te stellen naar de richtlijnen die de politiediensten gekregen hebben.

"Het is belangrijk", zegt Jambon, "om uit dit type van gebeurtenissen alle mogelijke lessen te trekken, om de fysieke integriteit van politiemensen in de uitoefening van hun functies te beschermen en om de veiligheid van alle burgers bij dergelijke evenementen te waarborgen."