N-VA Denderleeuw vraagt schorsing besluit over onbestuurbaarheid

De N-VA in Denderleeuw heeft aan de Oost-Vlaamse gouverneur Jan Briers gevraagd om het besluit over de onbestuurbaarheid van de gemeente te schorsen. Volgens de partij is de onbestuurbaarheid er enkel gekomen op basis van politieke motieven.

Begin deze maand stelde de gemeenteraad van Denderleeuw de onbestuurbaarheid van de gemeente vast nadat het tot een breuk was gekomen tussen de coalitiepartners N-VA en CD&V. CD&V is sinds de onbestuurbaarheid niet meer aanwezig geweest tijdens bijeenkomsten van het schepencollege.

N-VA vreest nu dat CD&V verder wil met een andere coalitiepartner en heeft aan gouverneur Briers gevraagd om het besluit te schorsen.

"Laat ons zeggen dat wij ons niet aan de kant willen zetten", zegt Davy Scherlippens van N-VA Denderleeuw. "Wij zijn ervan overtuigd dat de motie van onbestuurbaarheid berust op politieke motieven. Bovendien kan de procedure heel lang duren, dus het is ook in het belang van de inwoners dat we er komaf mee maken."

Gourverneur Briers moet nu binnen enkele weken een beslissing nemen. Als hij ingaat op de vraag van de N-VA, dan wordt de onbestuurbaarheid ongedaan gemaakt en blijft alles (voorlopig) bij het oude. Briers heeft overigens nog niet bemiddeld tussen de partijen omdat Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) hem die opdracht nog niet heeft gegeven.