Paraplu's open voor sociale bescherming

Welzijnszorg heeft op een originele manier aandacht gevraagd voor het probleem van sociale bescherming en armoede in de maatschappij. In Halle werd het wereldrecord paraplu's openen verbeterd. De actie moet de aandacht vestigen op de nieuwe eindejaarscampagne "Iedereen beschermd tegen armoede?".

Exact 1.988 personen openden tegelijk een paraplu in Halle, zegt woordvoerder Bert D'Hondt. Daarmee werd het vorige record (1.673), van de Italiaanse stad Verona, gebroken.

De paraplu staat volgens Welzijnszorg symbool voor de sociale bescherming: "Een paraplu beschermt je wanneer het weer omslaat tegen de regen, de sociale bescherming beschermt je wanneer je in het leven getroffen wordt door tegenslagen zoals het verlies van je baan, een ongeluk, ziekte, een faillissement. Of niet? "

"Eén op de zeven mensen in ons land leeft in een situatie van 'sociale onderbescherming'. Voor hen zitten er duidelijk gaten in de paraplu van de sociale bescherming waardoor ze in armoede belanden. De belangrijkste hoekstenen van onze sociale bescherming, de sociale zekerheid en de sociale bijstand, vertonen grote tekortkomingen waardoor meer dan 1,6 miljoen mensen in ons land sociaal uit de boot vallen", luidt het.

"Mensen geven waar ze recht op hebben"

Welzijnszorg wil met de campagne naar de kern van de armoedeproblematiek gaan en vraagt om werk te maken van concrete oplossingen. Een van de oplossingen is dat alle uitkeringen en vervangingsinkomens opgetrokken worden tot minimaal de armoedegrens.

Voorts wil Welzijnszorg mensen automatische toekenning van rechten geven: "Vaak blijven mensen met een laag inkomen verstoken van aanvullende rechten omdat ze bijvoorbeeld over onvoldoende informatie beschikken of door ingewikkelde regelgeving. We moeten mensen geven waar ze recht op hebben door zoveel mogelijk rechten automatisch toe te kennen waar mogelijk", klinkt het.

Ook vraagt Welzijnszorg dat de federale overheid het hele bedrag voor het leefloon betaalt aan de lokale overheden. Deze lokale overheden moeten het vrijgekomen geld investeren in betere dienstverlening.