Pastoor Bissegem: "Sta ons toe onze menselijkheid te ontwikkelen"

Priester Wim Seynaeve van Heule-Bissegem heeft vorig weekend een opmerkelijke homilie gehouden. In een gedurfd pleidooi, pleitte hij onomwonden voor de afschaffing van het celibaat, omdat priesters nu ook eenmaal recht hebben om zoals anderen "hun menselijkheid te ontwikkelen." De manier waarop hij zijn woorden formuleerde, door met een vraagstelling impliciet te verwijzen naar kindermisbruik, viel evenwel niet in goede aarde.
AP2013

Vandaag gaf Seynaeve bij onze collega's van Radio 2 toelichting bij zijn woorden. "Met mijn uitspraken vraag ik begrip voor de eenzaamheid van het priesterschap, een positie die nu veel eenzamer is dan de generaties voor ons. Dit gaat over de menselijkheid van de man achter de functie. Sta ons toe onze menselijkheid te ontwikkelen."

Seynaeves woorden deden stof opwaaien, niet enkel wegens het pleidooi zelf, maar omdat hij volgens sommigen de slachtoffers van seksueel geweld te weinig respect toonde. Seynaeve zou in zijn homilie de volgende vraag hebben gesteld: "Zouden de twee priesters die nu in opspraak komen, dergelijke feiten hebben gepleegd als ze de vrijheid gekregen hadden om hun lichamelijkheid en seksualiteit te ontwikkelen?"

"Ik vraag geen begrip voor pedopriesters"

De timing was niet zo gelukkig, omdat er net een kinderkoor zong, en daardoor uitzonderlijk veel jonge ouders aanwezig waren. De boodschap viel in slechte aarde bij sommigen, die het begrepen alsof de pastoor het celibaat als een excuus inriep voor seksueel misbruik van kinderen.

Seynaeve ontkent dit ten stelligste. "Het ging enkel over de priester in het algemeen. Ik had het uitdrukkelijk niet over daders of slachtoffers." Seynaeve pleitte er dus gewoon voor om priesters toe te laten hun "menselijkheid te ontwikkelen", niet meer, niet minder, benadrukt hij. "Ik vraag dus geen begrip voor pedopriesters, maar voor het priesterschap in het algemeen."

"Een grote meerderheid heeft mij begrepen"

Seynaeve vindt niet dat hij een fout heeft gemaakt met zijn opvallende preek. "Het is misschien wel iets genuanceerder gekund, achteraf bekeken." Maar hij blijft wel onomstreden achter zijn woorden staan: "Ik pleit voor een evenwichtig leven voor ons, priesters. Dat moet ons gegund worden. Wij kunnen niet zonder, en de grote meerderheid heeft dat begrepen."