Unizo en Gents Milieufront tegen het "nieuwe Uplace aan de Leie"

Middenstandsorganisatie Unizo en het Gents Milieufront (GMF) verzetten zich tegen de bouw- en milieuvergunningsaanvraag van een grote parking aan het toekomstige outletcentrum van The Loop in Gent. The Loop, die ze "het nieuwe Uplace aan de Leie" noemen, wil op termijn tot drie miljoen bezoekers per jaar ontvangen. De tegenstanders legden vandaag een rouwkrans neer en begonnen met een informatiecampagne.

Aan Flanders Expo plannen projectontwikkelaar Banimmo en exploitant McArthurGlen een ruim 38.000 vierkante meter groot winkelcentrum, met vooral outletwinkels. Verder is ruimte voorzien voor recreatie en kantoren en een parking met ruim 4.000 plaatsen.

"Dit project is een gevaar voor de commerciële leefbaarheid van het stadscentrum en de omliggende gemeenten, een garantie op een verkeersinfarct, problematisch voor de luchtkwaliteit en valt niet te rijmen met de ambitie van Gent als klimaatneutrale stad," zeggen actievoerders Steven Geirnaert (GMF) en Wim Geirnaerdt (Unizo). Ze legden op de site een rouwkrans neer met als boodschap "je was een levendige stad met een mobiliteit op mensenmaat".

RIP The Loop

De organisaties wijzen erop dat voor het slagen van het project een vierde rijstrook op de E40 noodzakelijk is. "Die is echter niet gepland en er is geen geld voor. Ook voor een volwaardig treinstation op Flanders Expo heeft de NMBS geen geld." Ze vinden de ontwikkeling op The Loop tegenstrijdig met het mobiliteits- en parkeerplan in de binnenstad. "Op enkele kilometers buiten de stad rolt men de rode loper uit voor de autobezoeker."

De organisaties dienen een bezwaarschift in tegen de plannen voor de parking en lanceren de website www.rip-the-loop.be. Naast informatie over de gevreesde negatieve effecten kan ook een voorbeeldbezwaarschrift gedownload worden. GMF en Unizo hopen uiteindelijk dat het stadsbestuur de bouwvergunning afwijst, een maatschappelijk debat organiseert en nieuwe krijtlijnen uitzet voor The Loop.