Verhofstadt wil 700 miljard euro aan investeringen losweken

In de aanloop naar het veelbesproken investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie hebben de Europese liberalen hun eigen plannen gepresenteerd om de economie uit het moeras te trekken. Blikvanger is een nieuw investeringsfonds dat 700 miljard euro aan privégeld moet ophalen om te investeren in sectoren als de digitale economie en de energienetwerken.

De Commissie legt deze weken de laatste hand aan het investeringsplan van 300 miljard euro dat voorzitter Jean-Claude Juncker eerder in het Europees Parlement had aangekondigd bij zijn beleidsverklaring. Toen al zei Guy Verhofstadt - fractievoorzitter van de Europese liberalen in het Europees Parlement - dat dat bedrag te weinig is. Volgens de ex-premier bedraagt de kloof zo'n 700 miljard euro.

Verhofstadt acht het "realistisch" dat een nieuw Europees investeringsfonds dat bedrag kan mobiliseren. Investeerders zullen volgens hem over de brug komen indien het fonds deels gegarandeerd wordt door de EU-lidstaten, de Europese Centrale Bank en de Europese begroting, en indien de inkomsten uit de investeringen belastingvrij blijven.

Omdat de oprichting van zo'n fonds tijd vergt, wil Verhofstadt de economie volgend jaar al een duw in de rug geven met een pakket aan belastingverlagingen in de lidstaten. Daartoe kan volgens de oud-premier budgettaire ruimte gecreëerd worden indien de Europese Investeringsbank tot 200 miljard euro aan nationale uitgaven voor infrastructuurprojecten zou overnemen.

Derde en laatste pijler van het plan is het verbeteren van het investeringsklimaat, via het afbouwen van de administratieve rompslomp en de opening en eenmaking van de kapitaalmarkten, de digitale markten en de energiemarkten. "Dit is niet enkel een oefening in geld, maar ook in regulering en het openen van markten", besluit Verhofstadt.