Vlaamse regering wil slachtoffers van historisch misbruik beter informeren

De Vlaamse regering heeft maandag een mediacampagne gelanceerd om slachtoffers van "historisch" misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen te informeren over de werking van de Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor Slachtoffers van Historisch misbruik en de lotgenotencontacten in elke provincie. Dat meldt het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in een persbericht. Bedoeling is dat de slachtoffers via de hulplijn 1712 de weg vinden naar het aanbod.

Bij geweld en misbruik wordt vaak uitgegaan van feiten die, hetzij door gezinsleden, hetzij door onbekenden worden gepleegd. Ondertussen is duidelijk dat onderschat wordt dat ook steunfiguren in jeugd- en onderwijsinstellingen zich in het verleden vaak zwaar grensoverschrijdend hebben gedragen.

In deze context besliste Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen (CD&V), in mei 2013 tot de installatie van het expertenpanel "historisch misbruik". Een multidisciplinair samengesteld panel kreeg als opdracht na te gaan welke aanpak maximaal bijdraagt tot de erkenning en verwerking van het leed dat slachtoffers van historisch misbruik hebben ervaren.

Erkennings- en bemiddelingscommissie opgericht

De bespreking van dit rapport in het Vlaams Parlement resulteerde in een resolutie met aanbevelingen aan de Vlaamse Regering om slachtoffers te erkennen en te ondersteunen. Om tegemoet te komen aan de individuele noden van slachtoffers, wordt een Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor Slachtoffers van Historisch misbruik opgericht, worden in elke provincie lotgenotencontacten georganiseerd en loopt tussen 22 november en 15 februari in het Guislain museum in Gent de tentoonstelling "Pleisterplekken - Jeugdinstellingen tussen romantiek en trauma".

Campagnespotjes, die de slachtoffers via hulplijn 1712 naar het aanbod moeten leiden, worden op Eén en op VTM getoond tussen 17 en 30 november 2014, en staan ook online.