"Geen uitgestoken hand, wel vuistslag in gezicht oudere werknemers"

De socialistische vakbond ABVV spreekt harde taal over de ontwerpwetteksten rond brugpensioen en werkloosheid die vandaag werden voorgelegd aan de RVA. "Geen uitgestoken hand tot sociaal overleg, maar een vuistslag in het gezicht van de oudere werknemers", klinkt het.

Volgens het ABVV gaan de teksten verder dan verwacht. Zo zou ook de leeftijd van de brugpensioenstelsels die niet vermeld zijn in het regeerakkoord, "in tegenstelling tot beloften", met vier jaar omhooggaan. Er staan ook "nauwelijks of geen" overgangsmaatregelen in, luidt het nog, en de teksten bevatten bovendien ook nog een aantal "pure pestmaatregelen". De vakbond geeft als voorbeeld "dat alle bruggepensioneerden en oudere werknemers zonder uitzondering beschikbaar moeten worden voor de arbeidsmarkt tot hun 65e".

Het ABVV voegt tot slot nog toe dat bepaalde maatregelen, zoals de afschaffing van de anciënniteitstoeslag voor toekomstige oudere werklozen, een schending vormen van sociale akkoorden.

"Deze maatregelen tonen opnieuw het onrechtvaardige en antisociale karakter van deze rechte regering", besluit het ABVV. Volgens de vakbond zal het enige resultaat van de maatregelen zijn dat armoede onder vooral jongere en oudere werknemers sterk zal toenemen. Hij roept iedereen op om deel te nemen aan de aangekondigde stakingsacties de komende weken.