"Plafonnering van bankiersbonussen is geldig"

De advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie heeft in een advies geoordeeld dat de Europese plafonnering van bankiersbonussen geldig is. Het advies is slecht nieuws voor Groot-Brittannië, dat de Europese regels bestrijdt voor het Hof.
© HayesDavidson all rights reserved

Sinds dit jaar mogen bonussen voor topbankiers in de Europese Unie niet meer dan het dubbele bedragen van hun jaarsalaris. Zo hopen de Europese beleidsmakers te vermijden dat bankiers zich uit winstbejag op korte termijn nog wagen aan de excessieve risico's die tot de kredietcrisis hebben geleid.

Groot-Brittannië vreest echter dat de regels de aantrekkingskracht van Londen als financieel centrum zullen ondermijnen en trok naar het Europese Hof van Justitie. Volgens de Britse regering heeft de maatregel geen degelijke basis in de Europese wetgeving en is het aan de lidstaten om eventuele salarisplafonds vast te leggen.

Maar advocaat-generaal Niilo Jääskinen stelde vandaag dat de Europese regeling wel geldig is. "De oplegging van een vaste verhouding tussen de bonussen en het basisloon beperkt de totale loonmassa niet", zo luidt het in een mededeling van het Hof. Hij stelde ook dat de Europese Unie inspraak kan hebben in zaken die betrekking hebben op de stabiliteit van financiële instellingen die in verschillende lidstaten actief zijn.

Het oordeel van de advocaat-generaal is slechts een advies, maar is vaak wel richtinggevend voor het bindende arrest dat het Hof uiteindelijk zal vellen. Dat arrest wordt pas over een aantal maanden verwacht.