België neemt voortouw rond kinderrechten

België wil een voortrekkersrol spelen in het verdedigen en bevorderen van de kinderrechten. Ons land organiseert op 9 en 10 december samen met de afdeling Kinderrechten van de Raad van Europa een Europese conferentie over het belang van het kind.

Vandaag is de 25e verjaardag van het VN-Kinderrechtenverdrag. Op 20 november 1989 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties namelijk unaniem het Kinderrechtenverdrag goed. In België trad dat verdrag in 1992 in werking.

Naar aanleiding van die 25e verjaardag organiseert België als voorzitter van het Comité van ministers van de Raad van Europa een Europese conferentie over kinderrechten. Op die conferentie zullen experts uit 47 lidstaten van de Raad van Europa zich buigen over het thema van de kinderrechten. Er zal onder meer aandacht geschonken worden aan het belang van het kind in familiale kwesties. Hoe kan er bijvoorbeeld rekening gehouden worden met het belang van het kind wanneer het niet samenvalt met het belang van zijn of haar ouders? Of hoe hou je best rekening met de belangen van een kind bij een echtscheiding of wanneer één van beide ouders in de gevangenis zit?

Meer informatie over de conferentie is terug te vinden op www.bestinterestofthechild.be.