België zakt van plaats 10 naar 17 in talentenvergelijking

België zakt van plaats 10 naar 17 in de mondiale competitiviteitsranking van IMD, die het concurrentievermogen in talent tussen 60 landen wereldwijd vergelijkt. IMD is een managementsschool in het Zwitserse Lausanne met een grote internationale reputatie.

Voornaamste vermogens van de landen die vergeleken worden, zijn de methodes waarmee landen eigen talent ontwikkelen, het onderwijs dus, de manier waarop ze talent uit het buitenland kunnen aantrekken. Zwitserland staat al jaren op nummer 1, ook dit jaar weer. Op nummer 2 staat Denemarken en op 3 Duitsland.

Talent van eigen bodem ontwikkelen en talent van elders wegplukken, zijn dus belangrijke troeven in deze vergelijkende studie. De experts van IMD gaan na hoeveel geld een land spendeert aan onderwijs, hoe kwaliteitsvol dat onderwijs is, ze peilen naar de verhouding het aantal leerlingen per leerkracht, en hoe het zit met bedrijfsstages en opleidingen binnen bedrijven.

Ze gaan ook na hoe aantrekkelijk een land is om talent van elders te lokken en of een land in staat is om een "brain drain" van eigen talent naar elders te voorkomen. Bij die berekeningen worden onder meer de levenskwaliteit en de kosten van levensonderhoud van de onderzochte landen vergeleken. Ook wordt nagegaan hoe goed het onderwijs aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt, en hoe het staat met de kennis van vreemde talen in elk land. Naast statistische gegevens van de onderzochte landen werd ook een enquête gehouden bij meer dan 4.000 managers met internationale ervaring.

Ons land doet het ronduit slecht

Als we ons beperken tot de uitslag van dit jaar doet België het ronduit slecht: ons land zakt van plaats 10 vorig jaar naar plaats 17 dit jaar. Het Groothertogdom Luxemburg staat op 13 (een winst van 3 plaatsen tegenover 2013), Nederland prijkt op plaats 7 (een verlies van 2 plaatsen tegenover vorig jaar) en onze oosterburen eindigen dus op 3 (een winst van 3 plaatsen tegenover 2013).

Bekijken we de Belgische ranking over enkele jaren, dan vallen grote schommelingen op: in 2011 stond België (nog) op nummer 6, in 2012 op 18, in 2013 op 10 en nu dus op 17.

Volgens de Zwitserse IMD-index is geen land zo constant als Zwitserland: al 8 jaar ongeslagen op plaats nummer 1.