Besparingsmaatregelen drukken consumentenvertrouwen Belg

Het consumentenvertrouwen van de Belg is in november verder verzwakt, zo blijkt uit de maandelijkse rondvraag van de Nationale Bank. De indicator staat nu op -14 punten, de laagste score sinds midden vorig jaar. De hoogste score sindsdien (-4) dateert alweer van januari.

De Belg is in november vooral pessimistischer gestemd over zijn financiële situatie en over het vermogen om te sparen. De deelindicatoren benaderen hier zelfs de laagste scores in minstens vijf jaar.

"Deze negatieve beoordelingen houden allicht verband met de aankondiging van de diverse besparingsmaatregelen door de regering", meent de Nationale Bank.

Op macro-economisch vlak is de Belg wat somberder over de vooruitzichten voor ons land, terwijl de vrees voor meer werkloosheid wat is getemperd.