Cassatie verwerpt vergoeding voor geboorte

Een kind dat met spina bifida, een open rug, geboren werd, kan daarvoor geen schadevergoeding krijgen. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. Cassatie fluit daarmee het Gentse hof van beroep terug dat het kind eerder wel een financiële vergoeding toekende. En het schept een precedent want er zijn bij Cassatie nog verscheidene van deze zogenoemde "wrongful life-claims" hangende, zo weet De Standaard.
Archieffoto

De eiser in deze zaak is een meisje van 12 dat met spina bifida, een open rug, en een waterhoofd ter wereld kwam. Het meisje is incontinent, heeft een verstandelijke beperking en zit in een rolstoel.

Het hof van beroep in Gent kende het meisje drie jaar geleden wel een schadevergoeding toe op basis van een wrongful life-claim. Het meisje vond dat ze recht had op een schadevergoeding omdat ze eigenlijk niet geboren had willen worden. Het hof oordeelde dat het het meisje moeilijk een schadevergoeding kon ontzeggen aangezien de ouders op basis van een wrongful birth-claim wel een schadevergoeding hadden gekregen.

De zaak veroorzaakte veel commotie. Het huidige arrest van Cassatie is ook het eerste in zijn soort in ons land. In Frankrijk en Nederland aanvaardde de hoogste gerechtsinstantie eerder wel de claim maar dat leidde in Frankrijk tot zoveel ophef dat het parlement daarna een wettelijk verbod op wrongful life-claims invoerde.

"Onmogelijke vergelijking"

Dat de ouders wel een schadevergoeding krijgen en het meisje niet, heeft volgens Thierry Vansweevelt, professor Gezondheids- en Aansprakelijkheidsrecht aan de Universiteit Antwerpen, te maken met de definitie van het begrip "schade".

"Volgens het Hof van Cassatie is schade een vergelijking tussen twee toestanden: de schade die er is na het schadegeval en de schade die er zou zijn indien het schadegeval zich niet zou hebben voorgedaan. Na een verkeersongeval, bijvoorbeeld, heb je een gebroken arm. Indien dat verkeersongeval er niet was geweest, dan was er ook geen gebroken arm", aldus Vansweevelt in "De ochtend".

"Hier had het kind zijn niet-bestaan moeten vergelijken met een gehandicapt bestaan. De vordering van het kind komt neer op de absurde redenering dat het kind zijn eigen bestaansrecht gaat ontkennen. Het kind zegt dat het eigenlijk liever niet geboren was."

"Het Hof van Cassatie oordeelde dat dit een onmogelijke vergelijking was, zegt Vansweevelt, "vandaar dat het ook geen schadevergoeding kon toekennen."

Voorgeschiedenis

  • Toen de moeder van het kind 16 weken zwanger was werd een prenatale bloedtest uitgevoerd. Uit de resultaten bleek dat de foetus een sterk verhoogd risico op spina bifida vertoonde. Omdat de gynaecoloog met vakantie was, bleef de envelop met de bloedresultaten ongeopend liggen.
  • Na 30 weken zwangerschap bleek bij een echografie dat het ongeboren kind klompvoetjes had.
  • Bij 33 weken zwangerschap bleek dat het kind met zekerheid een zware handicap zou hebben. Omdat zwangerschapsafbreking toen niet meer mogelijk was, stelden de artsen voor om het kind geboren te laten worden en te wachten om te zien of het zou overleven.
  • De ouders daagden daarop de gynaecoloog voor de rechter. Ze oordeelden dat ze door zijn verzuim niet hadden kunnen kiezen voor een zwangerschapsonderbreking op 16 weken.
  • De rechtbank in Ieper gaf de ouders gelijk en kende hen een morele schadevergoeding van 25.000 euro toe, waarop de gynaecoloog beroep aantekende.
  • Maar ook het hof van beroep in Gent volgde de ouders en verhoogde de schadevergoeding voor elk van hen tot 50.000 euro en oordeelde dat ook het kind een financiële vergoeding moest krijgen.