Provincie Antwerpen schrapt 50 extra banen, zij het zonder ontslagen

Bij de provincie Antwerpen verdwijnen volgend jaar, naast de besparingsplannen die al in het bestaande meerjarenbudget waren opgenomen, nog eens 50 voltijdse banen door het schrappen van het Provinciefonds door de Vlaamse regering. Dat meldt de partij PVDA en wordt bevestigd door het provinciebestuur. Dat benadrukt wel dat er geen naakte ontslagen vallen. Er wordt intern naar oplossingen gezocht voor personen wiens functie verdwijnt. Er geldt ook een aanwervingsstop tot begin 2015.

Het banenverlies komt er omdat de provincie 11 miljoen euro extra moet besparen, nadat de Vlaamse regering besliste om wat restte van het Provinciefonds af te schaffen. De 50 jobs zouden alvast goed zijn voor een besparing van 2,25 miljoen euro. "En in werkelijkheid gaat het om nog meer jobs, gezien heel wat personeelsleden deeltijds werken", zegt PVDA-provincieraadslid Kris Merckx in een mededeling.

De deputatie bevestigt de cijfers maar benadrukt dat het schrappen van de banen tot stand komt door het niet-vervangen van werknemers die met pensioen gaan en andere vertrekkers, in combinatie met een tijdelijke aanwervingsstop. Het provinciebestuur zal op 5 december een meer gedetailleerd overzicht van de budgetwijzigingen bekendmaken.

Volgens PVDA betekent deze recente ingreep dat er sinds het begin van de legislatuur al zowat 120 jobs verdwenen bij de provincie en haar autonome provinciebedrijven. "Dat is te vergelijken met de gevolgen van de sluiting van een middelgrote onderneming", klinkt het. "En dat door toedoen van een Vlaamse regering die beweert te gaan voor jobs, jobs en nog eens jobs." Over de gevolgen van de besparingen op externe partners van de provincie zijn nog geen details bekend.