RVA ziet eerste daling werkloosheid sinds eind 2012

Het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen in België is in het derde kwartaal van 2014 afgenomen in vergelijking met het overeenstemmende kwartaal van 2013. De laatste daling op jaarbasis dateert van het vierde trimester van 2012, zo meldt de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). De daling was met 0,3 procent wel beperkt en situeert zich vooral in Wallonië.

Tegenover het derde kwartaal van 2013 steeg de werkloosheid in Vlaanderen met 2,4 procent tot 178.641 personen. In Wallonië daalde het aantal werkzoekende werklozen dan weer met 2,1 procent tot 199.556 en in Brussel met 1,4 procent tot 81.119. Opvallend is ook dat de mannelijke werkloosheid met 0,8 procent stijgt, terwijl de vrouwelijke werkloosheid met 1,5 procent daalt.

Onder 25 jaar daalt het aantal werkzoekende werklozen met 10,5 procent, tegen 1,3 procent in de leeftijdsklasse van 25 tot 49 jaar. Bij de 50-plussers was er dan weer een stijging met 7 procent. Dat was echter te wijten aan een reglementaire wijziging: de leeftijd waarop werklozen een vrijstelling kunnen aanvragen van inschrijving als werkzoekende werd opgetrokken van 58 naar 60 jaar.