Vlaming tevreden over zijn leven, pessimistisch over toekomst

Ondanks de crisis is de tevredenheidsindex van de Vlaming de laatste jaren licht toegenomen. Vooral over het inkomen, de beschikbare tijd, de woning en sociale contacten nam de tevredenheid in 2013 toe in vergelijking met het jaar voordien. We maken ons wel meer zorgen over de toekomst, zo blijkt uit de 22e editie van VRIND, de Vlaamse Regionale Indicatoren.
TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Drie kwart van de Vlamingen verwacht dat de volgende generatie een stap terug zal moeten zetten, 7 op de 10 vreest zelf te moeten instaan voor het pensioen en slechts een vierde verwacht een verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu. 30 procent van de studenten vreest na de studies geen werk te vinden.

"Vlaanderen kent een zeer hoge levensstandaard, zowel in bbp als in gezinsinkomen, maar er blijven een aantal pijnpunten. Er is dus geen reden tot zelfgenoegzaamheid", stelde Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Zo hoort Vlaanderen qua bbp per inwoners tot de Europese top, maar kalft de voorsprong al jaren af, zowel inzake arbeidsproductiviteit als scholingsgraad, de elementen die bepalend zijn voor het hoge bbp.

Van de 30-34-jarigen beschikt 37 procent van de jongens en 51 procent van de meisjes over een diploma hoger onderwijs, waardoor het Europese streefcijfer van 40 procent in 2020 bereikt is, maar wat levenslang leren betreft is er met 7,3 procent nog werk aan de winkel om tegen die datum de 10 procent te halen.

Vlaanderen kent na Malta de grootste bodemdichtheid (12,9 procent tegen 1,8 procent voor de hele Europese Unie). Aangezien de toename van de bebouwde oppervlakte parallel stijgt met de toename van de bevolking, stagneert de ruimteproductiviteit. De toename van het bbp en de bevolking is groter dan de stijging van de CO2-emissie, wat dan weer wijst op een efficiënter energiegebruik. Terwijl Vlaanderen aan de top staat voor afvalrecuperatie, is het in Vlaanderen slecht gesteld met de biodiversiteit. 24 procent van de planten en dierensoorten gaat voort achteruit en dreigt naast 139 reeds verdwenen soorten ook uit te sterven.