Voka "droomt" van sociaal overleg naar Zweeds voorbeeld

Ondernemersorganisatie Voka "droomt" van een vernieuwd sociaal overleg en dan liefst naar Zweeds voorbeeld, waar de vakbonden in de bedrijven medezeggenschap hebben en samen met de werkgevers de lijnen uitzetten. Het sociaal overleg moet hoe dan ook meer op bedrijfsniveau gefocust zijn, vindt Voka-voorzitter Michel Delbaere.

Voka organiseert vanavond een congres over de digitalisering in de bedrijven. Volgens Delbaere biedt die "vierde industriële revolutie" kansen. "Als we onze industriële activiteiten kunnen versterken, geeft dat heel veel perspectieven: voor de bedrijven, voor de werkgelegenheid, maar ook voor het inkomen van de medewerkers, voor de overheden en de sociale zekerheid. Maar dan moeten medewerkers en ondernemingen samen kunnen bouwen aan een flexibele organisatie van de toekomst. En dat vergt een nieuwe sociale dialoog."

Delbaere riep tijdens een persconferentie op "de klassenstrijd te begraven en over te gaan tot een volwassen sociaal overleg". Het Zweedse overlegmodel kan daarbij als voorbeeld dienen. "Als in een onderneming alle stakeholders mee participeren, dan moet iedereen ook mee verantwoordelijkheid nemen. Een grotere betrokkenheid leidt tot een betere verstandhouding", redeneert gedelegeerd bestuurder van Voka, Jo Libeer.

Momenteel is het water tussen de sociale partners echter nog erg diep. "Het is op dit moment bijzonder moeilijk om met de vakbonden te spreken", stelt Libeer vast. De Vlaamse ondernemersorganisatie vreest dat daar pas na de volgende sociale verkiezingen, in 2016, verandering in zal komen. Met de verschillende geplande stakingen komen de werknemers bovendien op tegen hun eigen welvaart, luidt het.