Walen voelen zich steeds minder verwant met Vlamingen

Twee op de drie Walen voelen zich eerder anders of heel anders dan de Vlamingen, zo blijkt uit de sociale barometer van het Iweps, het Waals Instituut voor Evaluatie, Toekomstverwachting en Statistiek. Het cijfer is opmerkelijk. Tien jaar geleden gaf nog maar 35 procent van de ondervraagde Walen dat antwoord.

De nieuwe sociale barometer van Wallonië schetst een beeld van de Waal, zijn deelname aan het verenigingsleven, bijvoorbeeld, maar behandelt ook zijn perceptie van verschillende domeinen zoals zijn vertrouwen in de media, de vakbonden, justitie of de overheid en zijn mening over het groene Marshallplan 2.

Ook het identiteitsgevoel van de Waal passeerde de revue. 61 procent van de Walen zegt zich het grootste deel van de tijd Waal te voelen, 79 procent voelt zich min of meer de hele tijd Belg. En 38 procent voelt zich ook vaak tot bijna altijd Europeaan. De cijfers stemmen min of meer overeen met die van de vorige bevraging in 2007.

Interessanter wordt het wanneer gepeild wordt naar de verwantschap met andere groepen, Brusselaars, Vlamingen, Fransen, Nederlanders en Duitsers. 16 procent voelt zich heel anders dan de Brusselaars, 31,2 procent heeft datzelfde gevoel bij de Vlamingen. Anderzijds zegt 22,7 procent zich helemaal niet anders te voelen dan de Brusselaars, 15 procent zegt hetzelfde over de Vlamingen.

Taal speelt in deze een belangrijke rol. Walen voelen zich meer verwant met de Fransen dan met Duitsers of Nederlanders. Toch zijn er belangrijke verschuivingen waar te nemen in vergelijking met het vorige onderzoek, zes jaar eerder. In 2003 voelde 35 procent van de Walen zich anders dan de Vlamingen. In 2007 steeg dat aantal naar 41 procent om uiteindelijk te landen op 66 procent in 2013. De onderzoekers wijten die tendens aan de communautaire- en regeringscrisis in die periode.

De conclusie van de onderzoekers is dat de Walen zich Belg blijven voelen maar tegelijkertijd steeds minder affiniteit voelen met hun landgenoten in het noorden.

Voor het onderzoek werden 1.200 Walen ondervraagd. Het onderzoek liep van het najaar 2012 tot de herfst van 2013. De foutenmarge bedroeg 2,76 procent. De Baromètre social de la Wallonie verschijnt binnenkort in boekvorm. In afwachting daarvan kunt u een synopsis lezen op de website van het Iweps.