70 bijkomende studenten geslaagd voor toelatingsexamen

Door het arrest van de Raad van State zijn er 70 studenten extra geslaagd voor het laatste toelatingsexamen geneeskunde of tandheelkunde. Het arrest bepaalt dat alle studenten die niet slaagden een punt extra moeten krijgen omdat er onduidelijkheid bestond over een vraag.

Eind september raakte al bekend dat na een herdeliberatie 80 extra deelnemers aan het toelatingsexamen (tand)arts toch aan de universiteit zouden kunnen starten. Studente Emma Cooreman stapte echter naar de Raad van State om aan te vechten dat zij na die herdeliberatie toch niet geslaagd was voor het examen voor tandarts, hoewel zij meende daar recht op te hebben.

"Ik was in augustus gezakt met 9,3 op 20 op de theoretische vragen over wetenschappen. Op de vragen over de leestekst haalde ik 13,2 punten", vertelt Cooreman in De Morgen. "Ik was enorm teleurgesteld omdat ik met een tekort van nog geen vol punt was gezakt. Mijn toekomstplannen lagen aan diggelen."

Cooreman ging het examen inkijken. "Het was me opgevallen dat mijn antwoord op vraag 7 over chemie fout was aangerekend. Ik was er nog zo zeker van geweest dat ik het goed had bij die meerkeuzevraag."

"Via de media hoorde ik van de herdeliberatie en het schrappen van drie vragen, waaronder die bewuste vraag 7. Dat was een meerkeuzevraag. Door de giscorrectie was mij aanvankelijk een derde van een punt afgetrokken voor het (verkeerdelijk) foutief aangerekende antwoord. Dat derde van een puntje kreeg ik er weer bij, maar met 9,6 op 20 was ik nog altijd niet geslaagd. Terwijl ik een goed punt had moeten krijgen, waarmee ik geslaagd was geweest."

Goed nieuws voor 70 studenten

Daarop trokken Cooreman, die inmiddels biomedische wetenschappen was gaan studeren, en haar moeder naar de examencommissie, waar ze aandrongen op een herziening van de puntentelling. Daar vingen ze bot, en dus stapten ze naar de Raad van State. Die volgde hun argumentatie wel.

Het arrest van de Raad van State heeft grote gevolgen. "De Raad van State gaat ver in zijn uitspraak", zegt Hilde Minnen, de advocate van Cooreman. "In dit arrest stelt men dat alle studenten die na de herdeliberatie niet geslaagd zijn, er een punt bij moeten krijgen. Ongeacht of ze op vraag 7 juist, fout of helemaal niet hebben geantwoord. Op een niet-valide vraag bestaat immers geen correct antwoord."

Ook andere studenten kunnen dus kunnen meegenieten van het arrest. De examencommissie, die vandaag in speciale zitting bijeenkwam, heeft intussen laten weten dat er "niet 662 maar 732 geslaagden zijn voor het toelatingsexamen van augustus". Alle kandidaten worden via e-mail persoonlijk op de hoogte gebracht van hun aangepast resultaat voor de augustussessie.

"Beschamend"

De Vlaamse ombudsman Bart Weekers vindt de problemen met het toelatingsexamen voor arts en tandarts "beschamend". De onduidelijkheid had er niet mogen zijn, zegt hij.

"Ik vind dat vooral beschamend omdat het over een examencommissie gaat die mensen beoordeelt en die nu zelf moet teruggefloten worden. Dat is niet goed. Maar dat die examencommissie er nog niet eens over wil communiceren, dat vind ik pas helemaal een probleem en beschamend."

"Elke dag telt voor mensen en zij blijven in onzekerheid zitten op dit ogenblik. Ik hoop dat de examencommissie eindelijk wakker wordt en aan de mensen duidelijk meegeeft waar ze aan toe zijn", besluit Weekers.