"Brusselse politie op geen enkel vlak klaar voor nationale betoging"

De Brusselse ordediensten waren op geen enkel vlak klaar om het hoofd te bieden aan de nationale betoging van 6 november die ruim 100.000 manifestanten op de been bracht. Dat staat in een vertrouwelijk intern rapport van de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene, dat La Dernière Heure kon inlezen. Het rapport laakt onder meer de ontoereikende voorbereidingen als gevolg van "routine".

Het document heeft het over strategische, tactische en technische tekortkomingen, gebreken in de coördinatie en ontoereikendheid van het materieel voor individuele en collectieve bescherming.

Het rapport gaat ook in op ernstige tekortkomingen bij de evacuatie van gewonden. Bovendien staat in het rapport te lezen dat er heel wat agenten een zodanige psychologische schade hebben opgelopen dat ze dergelijke betogingen niet meer willen begeleiden.

Ten aanzien van de polemiek rond de verantwoordelijkheid van Brussels burgemeester Yvan Mayeur, staat in het rapport dat op de manifestatie "het operationeel commando wordt verzekerd door de korpschef van de politie Brussel Hoofdstad/Elsene, die verslag uitbrengt bij de Brusselse burgemeester".