"Pensioenleeftijd leerkrachten op 5 jaar tijd met 5 jaar omhoog"

Vlaamse leerkrachten zien hun pensioenleeftijd op vijf jaar tijd met vijf jaar stijgen. Dat zegt Elisabeth Meuleman (Groen). Bovendien zal het pensioen volgens haar bijna 200 euro lager liggen, waardoor het beroep van leerkracht opnieuw minder aantrekkelijk wordt.

Gisteren was er overleg tussen de minister van Pensioenen Daniël Bacquelaine (MR) en de verschillende onderwijsministers over de impact van de federale pensioenplannen op het onderwijspersoneel. Daarbij werd onder meer afgesproken dat voor onderwijspersoneel dat in 2015 op pensioen wil gaan niks verandert.

"Dat is uiteraard een goede zaak", reageert Meuleman. Maar ze vreest wel dat leerkrachten die aan het einde van hun loopbaan staan, hun pensioenleeftijd stelselmatig zien verhogen. "Door de afschaffing van de TBS-maatregel (vervroegd pensioen voor leerkrachten) in de vorige legislatuur werd de loopbaan van leerkrachten al met 2 jaar verlengd. Met de nieuwe federale wetgeving komt daar nog eens drie jaar bij. Leerkrachten zullen dus in vijf jaar tijd hun pensioenleeftijd met vijf jaar omhoog zien gaan", luidt het.

Bovendien vreest Meuleman ook dat er gemorreld wordt aan de hoogte van het pensioen, waardoor het pensioen van leerkrachten met 200 euro zou dalen. Dat pensioen compenseert nu echter de mindere verloning die leerkrachten krijgen tijdens hun loopbaan. Lleerkrachten hebben bijvoorbeeld geen groepsverzekering, dertiende maand en een lager vakantiegeld. Door de onderwijspensioenen te verlagen, zou een job in het onderwijs opnieuw minder aantrekkelijk worden, vreest Meuleman.

De Groen-politica roept onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) daarom op snel werk te maken van het beloofde lerarenloopbaanpact om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken en "snel meer te doen dan alleen de mensen die in 2015 op pensioen gaan gerust te stellen".