"Vuilnisman elke dag slachtoffer van verkeersagressie"

Uit een steekproef blijkt dat elke afvalophaler gemiddeld één keer per dag één geval van verkeersagressie ervaart, gaande van wild voorbijrazen tot fysiek en verbaal geweld. Dat melden de Federatie van Belgische Milieubedrijven (FEBEM) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) in een persmededeling.

"We kregen veel klachten over dat soort incidenten", vertelt ons Christof Delatter van de VVSG. "Daarom zijn we de voorbije lente met steekproeven begonnen om te zien hoe groot het probleem is. Aan vier intercommunales hebben we gevraagd dat de chauffeur van de vuilniswagen vanuit zijn cabine streepjes trekt bij elk incident. Hij bleek heel vaak streepjes te trekken."

Dagelijks gaat het naar schatting over 600 tot 1.500 incidenten voor heel Vlaanderen. "Dat kan gaan van bestuurders die rakelings langs de ophalers rijden, ophalers die geraakt worden door een spiegel of een opgestoken middenvinger. Maar we hebben bewust geen gradatie gemaakt, omdat elk incident er een te veel is."

"Als de mensen gehaast zijn, doen ze de gekste dingen," getuigt afvalophaler Kristof Van Dael op RTV, de regionale zender voor de Kempen en Mechelen. "Al zijn er zeker ook mensen die geduld hebben en voorzichtiger zijn om in te halen."

Soms loopt het uit de hand, met zware gevolgen. In mei van dit jaar verloor een afvalophaler in Quiévrain zijn beide benen na een aanrijding door een ongeduldige bestuurder.

"Graag meer respect voor de afvalophalers"

FEBEM en VVSG doen daarom een oproep aan bestuurders om meer aandacht te hebben voor afvalophalers, en vooral om meer respect voor hen op te brengen tijdens het uitoefenen van hun job. "Zij verdienen ons respect en hebben recht op een veilige werkomgeving."

De organisaties wijzen erop dat nu al het nodige wordt gedaan om de impact zo klein mogelijk te houden. "Tijdens de ochtendspits worden belangrijke invalswegen, scholen en andere drukke plaatsen zo veel mogelijk vermeden. Bovendien zetten de ophaalwagens zich geregeld aan de kant om het verkeer door te laten," zegt Werner Annaert, algemeen directeur van FEBEM.

De afvalophalers zelf krijgen trouwens in hun opleiding een pakket klantvriendelijkheid mee, waarin ze leren omgaan met mogelijke gevallen van verkeersagressie. "Kijk Uit" besteedt morgen aandacht aan het fenomeen in een filmpje over verkeersveiligheid.

Meest gelezen