Achttien gemeenten in gebreke rond bouw van sociale huur- en koopwoningen

Achttien Vlaamse gemeenten blijven in gebreke inzake het halen van het bindend sociaal objectief voor het bouwen van nieuwe sociale huur- en/of koopwoningen. Ze moesten uiterlijk begin oktober hun plannen van aanpak aan Wonen-Vlaanderen bezorgen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) op een schriftelijke vraag van Valerie Taeldeman (CD&V).

Het bindend sociaal objectief (BSO) maakt deel uit van het grond- en pandendecreet uit 2009 en legt per gemeente een aantal te realiseren sociale huurwoningen, koopwoningen en kavels op voor de periode 2009-2020. In het kader van de voortgangstoets van 2014 werd vastgesteld dat 208 gemeenten het groeiritme volgen voor de huur- en koopwoningen die ze op hun grondgebied moeten bouwen. Daarnaast zijn er 82 gemeenten die het groeiritme voor minstens één van beide niet volgen maar konden aantonen dat ze hiertoe voldoende inspanningen leverden om hun BSO tijdig te bereiken.

In vergelijking met de nulmeting in 2007 waren er op 31/12/2013 in het Vlaams Gewest al (netto) 12.771 bijkomende sociale huurwoningen gebouwd. 18.497 sociale huurwoningen zitten in de planning of worden momenteel gebouwd. Eind 2013 waren er in vergelijking met 2007 ook al 3.151 bijkomende sociale koopwoningen gebouwd. 6.953 andere zitten in de planning of de bouw ervan is momenteel in uitvoering.