Di Rupo: "Deze regering gaat het land verarmen"

PS-voorzitter en voormalig premier Elio Di Rupo roept op tot mobilisatie zodat de federale regering haar beleid op bepaalde punten zou aanpassen. "We moeten de regering op een reeks punten terugdringen", stelt hij in Le Soir en de kranten van SudPresse.

"Het is de regering die agressief is. Die volledig breekt met het Belgische consensusmodel. Die de confrontatie opzoekt. Die de besparing op de schouders van de burgers afwentelt", oordeelt Di Rupo. "Wij hebben altijd geprobeerd België vooruit te helpen via dialoog en overleg, maar zij gaan meer ongelijkheid creëren. Ze gaan wel de inkomsten van aandeelhouders verhogen, maar niet de concurrentiekracht van de bedrijven versterken of groei creëren. Ze gaan het land verarmen."

Di Rupo voorspelt dat de regering op een bepaald moment vanzelf zal vallen. "In een democratie blijft de bevolking het belangrijkste gegeven. Er is het parlementaire werk, maar ook de manifestaties, de acties op het terrein en alle vormen waarin de bevolking zich uitspreekt zullen meetellen."

Di Rupo zelf dingt intussen als enige kandidaat naar een vierde mandaat als PS-voorzitter. Toch vreest hij niet voor het mandaat te veel. "Emile Vandervelde, een uitzonderlijk man, stond veertig jaar aan het hoofd van de partij", zo bracht hij vrijdag in herinnering op Bel-RTL.

Opmerkelijk tot slot: ondanks de forse kritiek op de nieuwe federale regering, beklemtoont Di Rupo dat de bruggen met MR-mandatarissen niet opgeblazen zijn. "De persoonlijke contacten zijn er nog steeds. Ik heb nooit personen aangevallen en zal ze ook niet aanvallen. Ik val hun beleid aan, maar we moeten contact blijven houden", besloot hij.