Dokters van de Wereld op zoek naar tiental vrijwilligers in Antwerpen

De medische ontwikkelingsorganisatie Dokters van de Wereld is bij de start van het Winterplan voor daklozen nog op zoek naar een tiental vrijwilligers in Antwerpen. Dat er op zoek wordt gegaan naar extra vrijwilligers, wil evenwel niet zeggen dat de normale werking in het gedrang komt.

De organisatie Dokters van de Wereld neemt in Antwerpen en Brussel het medische luik van het Winterplan voor haar rekening. In Brussel is de organisatie daar afgelopen maandag al mee gestart, in Antwerpen zal dat vanaf 1 december gebeuren. Concreet zal Dokters van de Wereld in die twee steden medische zorg verlenen aan daklozen in de lokale noodopvangcentra. Zo worden tot eind maart mensen bijgestaan die anders maar zelden in contact komen met zorg.

De organisatie rekent daarbij op de inzet van ongeveer tweehonderd vrijwilligers. Maar vooral in Antwerpen wordt gehoopt op nog bijkomende versterking. De organisatie heeft daarom een oproep gelanceerd voor vrijwilligers die minstens twee keer per maand de handen uit de mouwen willen steken.

"We zoeken vooral mensen met medische profielen", zegt communicatieverantwoordelijke Emmy Deschuttere. "We zouden een tiental verpleegkundigen en artsen extra willen in Antwerpen." Deschuttere benadrukt dat de organisatie zeker niet met een tekort aan vrijwilligers kampt. "Maar we hebben een reserve nodig om de algemene capaciteit te versterken en de ploegen niet al te veel te belasten."